Ngày 16/01/2019 11:05 PM
Ngày 16/01/2019 11:05 PM

Nghị quyết  về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII.

Chính phủ Việt Nam đương nhiệm
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐƯƠNG NHIỆM
(được bầu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII)
Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng
Phó Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Phó Thủ tướng Chính phủ
Hoàng Trung Hải
Phó Thủ tướng Chính phủ
Vũ Văn Ninh
Phó Thủ tướng Chính phủ,
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Phạm Bình Minh
Phó Thủ tướng Chính phủ
Vũ Đức Đam
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Phùng Quang Thanh
Bộ trưởng Bộ Công an
Trần Đại Quang
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hoàng Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Nguyễn Thái Bình
Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước
Nguyễn Văn Bình
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phạm Thị Hải Chuyền
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Hà Hùng Cường
Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Trịnh Đình Dũng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Nguyễn Văn Nên
Bộ trưởng Bộ Công Thương
Vũ Huy Hoàng
Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo
Phạm Vũ Luận

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cao Đức Phát
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Giàng Seo Phử
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nguyễn Minh Quang
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Quân
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Bắc Son
Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải
Đinh La Thăng
Bộ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Thị Kim Tiến
Tổng thanh tra
Chính phủ
Huỳnh Phong Tranh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bùi Quang Vinh
Bộ trưởng
Bộ Tài Chính
Đinh Tiến Dũng

Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 của Chính phủ : Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Cơ cấu tổ chức chính phủ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Phó Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Xuân Phúc
Phó Thủ tướng Chính phủ: Hoàng Trung Hải
Phó Thủ tướng Chính phủ: Vũ Văn Ninh
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Phạm Bình Minh
Phó Thủ tướng Chính phủ: Vũ Đức Đam
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Phùng Quang Thanh
Bộ trưởng Bộ Công an: Trần Đại Quang
Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Hà Hùng Cường
Bộ trưởng Bộ Công thương: Vũ Huy Hoàng
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội: Phạm Thị Hải Chuyền
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải: Đinh La Thăng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Trịnh Đình Dũng
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Nguyễn Bắc Son
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phạm Vũ Luận
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cao Đức Phát
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Bùi Quang Vinh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Thái Bình
Bộ trưởng Bộ Y tế: Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ : Nguyễn Quân
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hoàng Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Nguyễn Minh Quang
Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Nguyễn Văn Bình
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Giàng Seo Phử
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Nguyễn Văn Nên
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 314

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.