Ngày 20/08/2017 02:23 AM
Ngày 20/08/2017 02:23 AM
12/08/2008 02:34
Lào Cai: Hội nghị đánh giá thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Để triển khai thực hiện Nghị định, ngày 6/9/2006 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xác định số biên chế hợp lý, tham mưu trình UBND quyết định giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính.
Hiện nay UBND các cấp đã quyết định giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2007 - 2010 cho 154/154 (100%) cơ quan hành chính và 183/198 (92,4%) đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời thực hiện cơ chế khuyến khích tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đối với các tổ chức chính trị - xã hội, đến nay đã thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính giai đoạn 2007 - 2010 cho 17/54 đơn vị đoàn thể.

Tại Hội nghị, được sự uỷ quyền của UBND tỉnh lãnh đạo Sở Tài chính đã trình bày báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo tham luận về triển khai thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP, các đơn vị sự nghiệp, các huyện báo cáo tham luận kết quả triển khai thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị mình.

Sau một năm triển khai thực hiện, các cơ quan đã có sự đổi mới và từng bước hoàn thiện quy trình xử lý công việc, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan và cán bộ, công chức viên chức. Có sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công việc, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng cao.
Khi được giao quyền tự chủ, các cơ quan, đơn vị đều căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị, của từng bộ phận, tổ chức sắp xếp, phân công, điều động cán bộ, công chức theo đúng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả công việc và tiết kiệm lao động. Ngoài việc thực hiện chỉ tiêu biên chế được giao, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc, đơn vị đã chủ động hợp đồng lao động theo tính chất công việc có thời hạn hoặc không xác định thời hạn... kinh phí hoạt động do đơn vị tự đảm bảo; nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức, tiến hành đánh giá, xếp loại dựa vào hiệu quả công việc, lấy kết quả bình bầu phân xếp loại làm căn cứ phân phối thu nhập tăng thêm, đối với cơ quan hành chính đơn vị có người có thu nhập tăng thêm cao nhất là 1.500.000 đ/tháng, đối với đơn vị sự nghiệp đơn vị có người có thu nhập tăng thêm cao nhất là 3.672.000 đ/tháng.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày 2 bản dự thảo quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hành chính và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó quy định nội dung, tiêu chuẩn, quy trình và thẩm quyền đánh giá, xếp loại hàng năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; từ đó để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với từng cơ quan, đơn vị, đồng thời làm căn cứ để thực hiện việc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời tiếp tục giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Sở Nội vụ, Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị để tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh định mức khoán biên chế, định mức chi tiêu hành chính cho các đơn vị và hướng dẫn các đơn vị thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ./.

Đặng Quang Chính
Sở Nội vụ Lào Cai


Lào Cai: Hội nghị đánh giá thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủĐể triển khai thực hiện Nghị định, ngày 6/9/2006 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Lai châu phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010. -10/08/2008 08:10
Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định mức phụ cấp đối với công chức làm việc tại bộ phận một cửa ở các cơ quan hành chính nhà nước -03/08/2008 10:00
Kết quả thanh tra trong công tác tổ chức nhà nước tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng -03/08/2008 09:56
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2008 ở Bộ Nội vụ -23/07/2008 01:45
Đồng Tháp kiểm tra cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2008 -18/07/2008 07:57
Lạng Sơn ban hành Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh -15/07/2008 02:58
Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc ban hành nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 -11/07/2008 03:43
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đăng ký kinh doanh, đầu tư -03/07/2008 03:39
Ninh Bình: Tổ chức hội nghị về công tác ở xã, phường, thị trấn -02/07/2008 08:32
Ninh Thuận: Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2008 -23/06/2008 05:14
Tình hình triển khai
Tin mới nhất
18/08/2017 10:16

Văn phòng Chính phủ quản lý hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

18/08/2017 10:10

Ban chỉ đạo hoạt động không hiệu quả thì kiện toàn hoặc giải thể

18/08/2017 09:59

Biết sai, sao vẫn vi phạm?

18/08/2017 09:34

Ninh Bình: Giám đốc sở đánh tài xế túi bụi vì nhầm đường

18/08/2017 09:14

Đồng Tháp: không xét thi đua nếu vi phạm quy định giờ làm việc hành chính

Video
Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
17/05/2017 03:30

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển: Thể chế là quyết định

01/03/2017 03:32

Người có chức quyền suy thoái đạo đức sẽ thành lực cản trong cơ quan

25/01/2017 10:48

“Chịu trách nhiệm là sẽ phải ra đi nếu không làm được việc”

21/11/2016 10:41

TP.HCM: Người dân không phải vác hồ sơ chạy lòng vòng

01/11/2016 10:12

"Phải gạt quan hệ họ hàng sang một bên"

User Online
Lượt truy cập
6922583
Khách online 272

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.