Ngày 22/01/2019 08:41 AM
Ngày 22/01/2019 08:41 AM
Cơ chế khoán biên chế & kinh phí quản lý hành chính
Tự chủ là chìa khóa để tinh giản biên chế
Tự chủ là vấn đề mấu chốt để tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước mà vẫn bảo đảm quyền được học một cách thuận lợi, được khám chữa bệnh của người dân. Đây là quan điểm thống nhất  ...
Kết quả thực hiện
Đánh giá kết quả sau hơn hai năm thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho thấy hoạt động quản lý nhà nước của  ...
Về hướng dẫn và tổ chức thực hiện
Để triển khai thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã ban hành và phối hợp với các cơ quan có liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn:     - Thông tư Liên tịch Bộ Tài Chính – Ban Tổ  ...
Về nhận thức
Nhìn chung, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hành chính đã nhận thức rõ việc thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm khoán biên  ...
Bối cảnh ra đời
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 khoá VIII đã khẳng định: “… chỉ đạo thí điểm việc khoán biên chế và khoán chi phí hành chính ổn định một số năm để khuyến khích việc giảm biên chế  ...
Tình hình thực hiện
Sau hơn 2 năm thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 3 bộ, ngành và 50 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, kết quả đạt được như sau:     1. Về nhận thức     2. Về  ...
Nội dung cơ chế
1. Đối tượng khoán: là các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức trực tiếp sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.     2. Điều kiện khoán: cơ quan có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng có biên chế được  ...
Một số ví dụ điển hình
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về thực hiện thí điểm khoán biên chế và chi phí quản lý hành chính. Kết quả 3 năm cụ thể là: + Về bộ máy: Giảm 23 đầu mối trực  ...
Những khó khăn, vướng mắc
- Những vướng mắc về cơ chế chính sách - Những vướng mắc trong tổ chức thực hiện  ...
Xem thêm
Các cơ chế cải cách, các sáng kiến thí điểm
Tin mới nhất
04/12/2018 10:54

Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến người dân

04/12/2018 10:45

Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn và “sạch”

04/12/2018 10:31

Cần sớm có quy định từ chức

04/12/2018 10:09

Hướng dẫn về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

04/12/2018 10:07

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Thay vì nghe giảng hãy đối thoại

Video
Cải cách hành chính năm 2017 - Một số điểm nổi bật
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
04/12/2018 10:50

Dùng công nghệ kiểm soát tài sản cán bộ: Vẫn lo

26/11/2018 03:20

“Lò to, gió lớn, nắng hanh – Củi tươi, củi mục tất thành tro than!”

19/11/2018 10:55

Thiết kế lại cách vận hành của bộ máy

29/10/2018 03:00

Tín nhiệm của nhân dân

23/10/2018 03:09

Lòng tự trọng và 'văn hóa không chạy chức chạy quyền'

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 504

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.