Ngày 19/09/2018 07:31 PM
Ngày 19/09/2018 07:31 PM
Thảo luận
Dân trao quyền lực cho cán bộ và có thể lấy lại quyền đó
GS.TSKH Phan Xuân Sơn nhấn mạnh điều này khi nói về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.  ...
Đánh giá cán bộ còn bị thao túng bởi lợi ích nhóm
Nhiều nơi, việc đánh giá cán bộ chưa phản ánh thực chất đội ngũ cán bộ, không đánh giá được kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ.  ...
Xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số
Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, chính trị ở vùng đồng bào DTTS. Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm và đã ban hành nhiều chính sách  ...
Thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa
"Nhất thể hoá" hai chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân cùng cấp mới có chủ trương thực hiện từ Nghị quyết Trung 5 khoá IX nên còn nhiều vấn đề cần phải làm sáng tỏ, nhất là trình  ...
Tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo quan điểm “Thà ít mà tốt” của V.I.Lênin
Hiện nay, toàn hệ thống chính trị đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ máy chính trị tinh  ...
Một số vấn đề về mô hình “Đặc khu kinh tế” ở Việt Nam
Mô hình “đặc khu kinh tế” là một mô hình đã xuất hiện từ lâu do các quốc gia muốn tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc ban hành một luật riêng cho vấn đề này ở Việt Nam là một  ...
Mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính
Trong tiến trình cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính có tầm quan trọng đặc biệt. Thủ tục hành chính được thực hiện hiệu quả không chỉ góp phần nâng cao niềm tin của người dân vào các cơ quan  ...
Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số
Triển khai Chính phủ điện tử là xu hướng tất yếu, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng, góp phần phát triển kinh tế.  ...
Chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động: Thực trạng và định hướng cải cách
Chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định xã hội, góp phần phát triển  ...
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay - quan niệm, đặc điểm và những mâu thuẫn cần giải quyết
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác cán bộ của Đảng. Vì vậy, chăm lo xây dựng cán bộ cấp chiến lược phải được xem  ...
Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp chiến lược
Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ cho nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh những năng lực và kỹ năng vốn phải có của người  ...
Giám sát, kiểm tra và kiểm soát đội ngũ cán bộ, công chức ở Việt Nam
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước nói riêng, hệ thống chính trị nói chung luôn gắn liền với công tác nhân sự, bởi chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy phụ thuộc  ...
Mối quan hệ giữa lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong công tác cán bộ
Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, do đó, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung  ...
Bàn về mô hình chính phủ kiến tạo phát triển và liêm chính ở nước ta hiện nay
1. Khái quát về Chính phủ kiến tạo phát triển và liêm chính Chính phủ kiến tạo phát triển, hay Nhà nước kiến tạo phát triển có đặc trưng cơ bản là Nhà nước đóng vai trò lãnh đạo, định hướng sự phát  ...
Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ (CTCB) là vấn đề được Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đặc biệt quan tâm khi đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tập trung xây dựng  ...
Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác bổ nhiệm cán bộ
Trong những năm qua, Đảng ta đã đặc biệt chú trọng việc hoàn thiện các quy định, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác cán bộ, góp phần khắc phục việc lạm quyền,  ...
Tổ chức tham vấn chính sách trong hoạch định chính sách công
1. Chính sách công và tham vấn trong hoạch định chính sách công Có nhiều quan niệm về chính sách. Chính sách được hiểu là “sách lược và kế hoạch cụ thể nhằm đạt một mục đích nhất định, dựa vào đường  ...
Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
1. Một số yếu tố liên quan Cụm từ “đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” (ĐVHCKTĐB) được sử dụng và ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Xét trên tổng thể về phân loại đơn vị hành chính ở Việt Nam,  ...
Phát triển hành chính công trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay
Hành chính công là hoạt động thực thi quyền hành pháp của nhà nước nên chịu sự tác động của nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Nền hành  ...
“Lò” đã nóng và chúng ta không ai muốn thêm “củi” khi đặc khu ra đời
Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh điều này khi phát biểu ý kiến về nhiều quy định trong dự luật về đặc khu, sáng ngày 23/5.  ...
Xem thêm
Gửi tới Email
*Họ tên
*Địa chỉ
*Điện thoại
* Email
*Tiêu đề
*Nội dung
 
File đính kèm. Dung lượng không quá 500Kb
 
*Nhập mã kiểm tra
 
DIỄN ĐÀN
Tin mới nhất
18/09/2018 04:33

Sẽ thí điểm hợp nhất 3 văn phòng ở 10 địa phương?

17/09/2018 03:32

Bộ Tài chính: Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018

17/09/2018 03:16

Quảng Bình: Công chức hơn 4 năm không được nhận lương

17/09/2018 03:06

Đến lúc áp KPI cho bộ trưởng, chủ tịch tỉnh thành như trong quản trị doanh nghiệp

17/09/2018 02:48

Kiên Giang: Thành lập thành phố Hà Tiên

Ý kiến người dân
11/09/2018 02:40

Bộ Công an tinh gọn được, nơi khác chẳng có cớ nói không

27/08/2018 01:48

Quyết tâm thanh lọc đội ngũ, giữ vững kỷ cương công tác cán bộ

20/08/2018 01:48

Nên tạm dừng bổ nhiệm để tinh gọn bộ máy

07/08/2018 02:18

Khi công chức ‘hành là chính’ thì đành ‘lách là nhanh’?

02/08/2018 04:13

Một dòng của bộ trưởng có thể tạo ‘rừng đinh’
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
17/09/2018 01:53

Hết lo tiền quà tặng lễ kỷ niệm

11/09/2018 02:29

Có thật “9 người dân nuôi 1 cán bộ nhà nước”?

06/09/2018 02:48

9 người dân/1 cán bộ: Tinh giản không chỉ là cơ học

04/09/2018 03:56

Bỏ “biên chế suốt đời” - việc cần làm sớm

27/08/2018 01:57

Thanh lọc ban chỉ đạo

User Online
Lượt truy cập
12393135
Khách online 665

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.