Ngày 20/04/2018 07:55 AM
Ngày 20/04/2018 07:55 AM
02/06/2006 09:12
Về Thông tư lên tịch số 82/2005/TTLT-BNV-BTC
Kính gửi: Vụ cải cách hành chính.
Tôi là Nguyễn Văn Chiến, Cán bộ Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng, xin hỏi về cách chuyển xếp lương đối với những người được nâng ngạch trước ngày 1-10-2004như sau:
Tại tiết a, điểm 2, Mục III, Thông tư 82/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2005, quy định: “Tại thời điểm chuyển xếp lương cũ sang lương mới (theo hiệu lực thi hành của Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT và của Thông tư này), nếu tính chuyển xếp lương mới theo hệ số lương cũ ở ngạch đã giữ trước khi nâng ngạch, chuyển ngạch (sau đây gọi là ngạch cũ) mà chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và có hệ số lương mới cao hơn so với hệ số lương mới được chuyển xếp theo hệ số lương cũ đang hưởng ở ngạch được bổ nhiệm khi nâng ngạch, chuyển ngạch (sau đây gọi là ngạch hiện giữ), thì được xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch hiện giữ với hệ số lương mới bằng hoặc cao hơn gần nhất so với hệ số lương mới nếu tính chuyển xếp theo ngạch cũ. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch hiện giữ (sau khi đã được xếp hệ số lương mới lên bậc lương cao hơn trong ngạch hiện giữ) được tính kể từ ngày được hưởng lương mới ở ngạch hiện giữ”.
Ở cơ quan tôi nhóm từ “nếu tính chuyển xếp lương mới theo hệ số lương cũ ở ngạch đã giữ trước khi nâng ngạch, chuyển ngạch” ở trên có thể hiểu theo 2 cách sau đây:
1- Lấy hệ số lương cũ ở ngạch cũ vào thời điểm nâng ngạch để phiên qua lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
2- Lấy hệ số lương ở ngạch cũ đã nâng theo định kỳ (24 tháng,36 tháng tuỳ theo ngạch lương) đến thời điểm tháng 10/2004 để phiên qua lương mới.
Ví dụ: anh Nguyễn Văn A, tháng 9/2002 được nâng ngạch từ ngạch 01.005, bậc 9, hệ số 2,68, lên ngạch 01.003 và xếp vào bậc 5, hệ số 2,82. Khi thực hiện chuyển xếp lương mới theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP anh A được xếp ngạch 01.003, bậc 5, hệ số 3,66.
“nếu tính chuyển xếp lương mới theo hệ số lương cũ ở ngạch đã giữ trước khi nâng ngạch, chuyển ngạch” :
1-Cách 1: Lấy hệ số 2,68 (bậc 9, ngạch cũ - 01.005) chuyển qua lương mới theo Nghị định 204 là bậc 9, hệ số 3,49;
2-Cách 2: Phải nâng lương anh A lên bậc 10, hệ số 2,81 (vì đã giữ lương bậc 5, hệ số 2,68 từ 9/2002 đến tháng 10/2004 là 2 năm) để chuyển qua lương mới theo Nghị định 204 là bậc 10, hệ số 3,67.
Nếu hiểu như cách 1, thì anh Nguyễn Văn A không được điều chỉnh lương theo tiết a, điểm 2, Mục III, Thông tư 82 82/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2005 (vì 3,49 < 3,66). Nếu hiểu theo cách 2, thì được điều chỉnh (3,67>3,67).

Do chưa thống nhất cách hiểu để vận dung quy định trên, nên ở khối Đảng, đoàn thể thành phố Đà Nẵng chưa thực hiện việc điều chỉnh chuyển xếp theo Thông tư 82, đối với các trường hợp tương tự. Riêng khối Chính quyền thành phố Đà Nẵng, Sở Nội vụ đã triển khai việc điều chỉnh và cụm từ “nếu tính chuyển xếp lương mới theo hệ số lương cũ ở ngạch đã giữ trước khi nâng ngạch, chuyển ngạch” theo cách 2 đã trình bày ở trên. Quan điểm của riêng tôi theo cách 1 mới đúng.
Rất mong các anh chị sớm giải thích, để chúng tôi có thể triển khai sớm, tránh thiệt thòi cho cán bộ, công chức.
Kính.
Nguyễn Văn Chiến
Đ/chỉ: Ban Tổ chwsc Thành uỷ; số 100 - Lê Lợi - Đà Nẵng;
Email: vienchan61@yahoo.com
Đ/thoại: 0511.889579 hoặc 0913441228.
Kính gửi ông Nguyễn Văn Chiến!
Theo đề nghị tại công văn đề ngày 27/6/2006 của Vụ Cải cách hành chính tới Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ trả lời thư hỏi của ông về chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây là vấn đề phức tạp, vì vậy Vụ Tiền lương đã có công văn trả lời ông như sau:
1. Chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ được tính hưởng từ ngày 01/10/2004. Căn cứ quy định tại Nghị định này, liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới, trong đó hệ số lương cũ dùng làm căn cứ để chuyển xếp sang hệ số lương mới là các hệ số lương cũ đã được hưởng do cơ quan có thẩm quyền quyết định trong khoảng thời gian tính từ ngày 01/10/2004 đến ngày chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo các Thông tư hướng dẫn của liên Bộ. Riêng các trường hợp đặc thù có sự thay đổi về ngạch công chức, viên chức do chuyển ngạch, nâng ngạch trước ngày các Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới của liên Bộ có hiệu lực thi hành, nếu căn cứ vào hệ số lương cũ ở ngạch cũ đã được hưởng do cơ quan có thẩm quyền ký quyết định tính chuyển xếp vào lương mới có lợi hơn so với chuyển xếp lương mới theo ngạch, bậc hiện giữ thì được áp dụng quy định tại khoản 2 mục III Thông tư số 82/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10/8/2005 của liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Như vậy, các hệ số lương cũ ở ngạch cũ mà chưa được cơ quan có thẩm quyền ký quyết định cho hưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức thì không thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng khoản 2 mục III Thông tư số 82/2005/TTLT-BNV-BTC.
2. Căn cứ hiệu lực của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại các Thông tư chuyển xếp lương cũ sang lương mới của liên Bộ nêu trên, thì trường hợp ông Nguyễn Văn A nêu tại thư đề ngày 02/6/2006 của ông Chiến được hiểu và giải quyết theo cách 1 (nêu trong đơn thư) mới đúng, cụ thể như sau:
Căn cứ hệ số lương cũ ở ngạch cũ (kỹ thuật viên đánh máy) đã được cơ quan có thẩm quyền ký quyết định là 2,68 chuyển xếp sang lương mới vào hệ số lương 3,49, thấp hơn so với hệ số lương mới 3,66 bậc 5 ở ngạch chuyên viên hiện giữ. Vì vậy, trường hợp này không thuộc đối tượng áp dụng quy định tại điểm a khoản 2 mục III Thông tư liên tịch số 82/2005/TTLT-BNV-BTC.
Trên đây là ý kiến của Vụ Tiền lương xin trả lời ông
Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ
Về Thông tư lên tịch số 82/2005/TTLT-BNV-BTCTrả lời Kính gửi ông Nguyễn Văn Chiến! Theo đề nghị tại công văn đề ngày 27/6/2006 của Vụ Cải cách hành chính tới Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ trả lời thư hỏi của ông về chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây là vấn
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Tiêu chuẩn cán bộ cấp xã  -23/05/2006 09:17
Phân biệt khi sử dụng từ thừa lệnh (TL) và thừa ủy quyền (TUQ)  -18/05/2006 02:16
Thực trạng của đội ngũ cán bộ, công chức trong công cuộc cải cách hành chính  -18/05/2006 09:31
Chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung  -18/05/2006 09:22
Hỏi về thử việc và tập sự  -18/05/2006 09:20
Xin bổ sung một số thông tin. -18/05/2006 09:19
Công chức- viên chức?  -12/05/2006 02:18
Vấn đề sơ tuyển: Thi Công chức - Viên chức!  -10/05/2006 02:21
Phân biệt công chứng và chứng thực  -09/05/2006 02:23
Trách nhiệm pháp lý của cơ quan sử dụng và quản lý công chức dự bị  -05/05/2006 02:24
Gửi tới Email
*Họ tên
*Địa chỉ
*Điện thoại
* Email
*Tiêu đề
*Nội dung
 
File đính kèm. Dung lượng không quá 500Kb
 
*Nhập mã kiểm tra
 
DIỄN ĐÀN
Tin mới nhất
16/04/2018 10:36

Bạc Liêu: Giám đốc sở làm sai và vượt thẩm quyền chủ tịch tỉnh

16/04/2018 10:30

Cán bộ tròn trách nhiệm công vụ mới có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả

16/04/2018 10:20

Bạc Liêu: Giám sát thực hiện các chỉ số PCI và PAPI cấp tỉnh giai đoạn 2015-2017

16/04/2018 10:19

Ninh Thuận: Lần đầu tiên tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo

16/04/2018 10:17

Gia Lai: Hơn 1.400 giáo viên trong tình trạng xét chấm dứt hợp đồng

Ý kiến người dân
27/03/2018 02:03

Doanh nghiệp giỏi "thần thông biến hoá" hay do cán bộ quá yếu kém?

26/03/2009 09:07

Cải cách hành chính ở huyện Thuận An: Bước đầu đã tạo được sự thuận lợi cho người dân

19/03/2009 09:34

“Một cửa” nhưng quá nhiều thủ tục

03/10/2008 08:45

Công chứng và chứng thực: Hiệu quả từ những thay đổi về luật

03/10/2008 08:30

Người dân cần những cán bộ như thế
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
16/04/2018 10:32

Nhiều Thứ trưởng đang chờ việc: Sao không làm dân được?

10/04/2018 03:39

“Trên nóng thì… mặc kệ trên”!

27/03/2018 03:12

Cán bộ thuế khởi tố vụ án như công an: Thêm những nỗi lo

27/03/2018 03:03

“Kiểm toán” công chức, viên chức dư thừa

20/03/2018 10:54

Quan chức, công chức chạy theo học hàm để làm gì?

User Online
Lượt truy cập
10038588
Khách online 253

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.