Ngày 20/02/2018 02:27 PM
Ngày 20/02/2018 02:27 PM
06/12/2005 09:36
Hỏi về khái niệm cải cách hành chính
Chung toi muon co dinh nghia ve "Cai cach hanh chinh". De nghi hop thu cho biet. Cam on.
Trước hết, Vụ cải cách hành chính cảm ơn Bạn đã có sự quan tâm tới vấn đề cải cách hành chính.
Cải cách hành chính là một khái niệm đã được nhiều học giả, các nhà nghiên cứu hành chính trên thế giới đưa ra, dựa trên các điều kiện về chế độ chính trị, kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia, cũng như phụ thuộc vào quan điểm và mục tiêu nghiên cứu, do đó hầu hết các định nghĩa này là khác nhau. Tuy nhiên, qua xem xét, phân tích dưới nhiều góc độ định nghĩa của khái niệm, có thể thấy các khái niệm về cải cách hành chính được nêu ra có một số điểm thống nhất sau:
- Cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Cải cách hành chính không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn so với trước, chất lượng các thể chế quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn, cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước sau khi tiến hành cải cách hành chính đạt hiệu quả, hiệu lực hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế – xã hội của một quốc gia;
- Cải cách hành chính tuỳ theo điều kiện của từng thời kỳ, giai đoạn của lịch sử, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia, có thể được đặt ra những trọng tâm, trọng điểm khác nhau, hướng tới hoàn thiện một hoặc một số nội dung của nền hành chính, đó là tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, thể chế pháp lý, hoặc tài chính công v.v...
Ở Việt Nam hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào chính thức định nghĩa khái niệm cải cách hành chính là gì. Tuy nhiên, nhiều văn bản quan trọng của Đảng đã đề cập đến thuật ngữ này, như Nghị quyết Đại hội VII, Nghị quyết TW 8 - khoá VII, Nghị quyết Đại hội VIII v.v... đã nêu ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho công cuộc cải cách hành chính nhà nước. Đồng thời, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 -2010 của Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu 4 nội dung cơ bản của cải cách hành chính Việt Nam, đó là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công. Mục tiêu của cải cách hành chính nhà nước đến 2010 theo Chương trình tổng thể là “Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đến năm 2010, hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”
Các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của 4 nội dung được nêu trên, Bạn có thể tham khảo đầy đủ trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 -2010 được ban hành kèm theo Quyết định số 136 nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra còn một số văn bản triển khai cụ thể Chương trình tổng thể, như các quyết định của Thủ tướng Chính phủ sau đây:
+ Quyết định số 902/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 phê duyệt Chương trình đổi mới công tác xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật;
+ Quyết định số 121/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 phê duyệt Chương trình nghiên cứu xác định vai trò, chức năng và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;
+ Quyết định số 69/2003/QĐ-TTG ngày 29/4/2003 phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức;
+ Quyết định số 08/2004/QĐ-TTG ngày 15/01/2004 phê duyệt Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công;
+ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 phê duyệt Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2005;
+ Quyết định số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12/8/2003 phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003- 2005);
+ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
+ Quyết định số 178/2003/QĐ-TTg ngày 03/9/2003 phê duyệt Đề án tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 -2010, v.v...
Trên đây là ý kiến trả lời của Vụ cải cách hành chính về vấn đề Bạn nêu.
Chúc Bạn mạnh khoẻ!
Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ
Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ
Hỏi về khái niệm cải cách hành chínhTrả lời Trước hết, Vụ cải cách hành chính cảm ơn Bạn đã có sự quan tâm tới vấn đề cải cách hành chính. Cải cách hành chính là một khái niệm đã được nhiều học giả, các nhà nghiên cứu hành chính trên thế giới đưa ra, dựa trên các điều kiện về chế độ chính
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Hỏi về thi nâng ngạch  -07/09/2005 09:37
Hỏi về chương trình đào tạo 112  -22/08/2005 09:38
Phải làm gì khi chính quyền cố tình làm ngơ trước một sự việc sai pháp luật  -12/08/2005 09:39
Hỏi về hộ khẩu  -11/08/2005 09:26
Điều kiện đầu tư đối với Việt Kiều  -10/08/2005 09:28
Hỏi về một quyết định hành chính  -09/08/2005 09:29
Hỏi về Chính phủ điện tử  -07/08/2005 09:31
Hỏi về việc xếp chuyển lương mới  -06/08/2005 09:32
Hỏi về vấn đề phụ cấp lương giáo viên công chức nhà nước  -01/08/2005 09:16
Về xếp ngạch công chức.  -14/07/2005 09:18
Gửi tới Email
*Họ tên
*Địa chỉ
*Điện thoại
* Email
*Tiêu đề
*Nội dung
 
File đính kèm. Dung lượng không quá 500Kb
 
*Nhập mã kiểm tra
 
DIỄN ĐÀN
Tin mới nhất
08/02/2018 08:17

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

08/02/2018 08:08

Tinh giản lãnh đạo có khó không?

05/02/2018 03:34

Thanh Hóa: 99,6% hồ sơ được giải quyết đúng hạn tại thành phố Thanh Hóa

05/02/2018 03:29

Đà Nẵng triển khai Cổng thanh toán trực tuyến trên Hệ thống eGov

05/02/2018 03:26

Thành phố Đà Nẵng: Siết công chức, viên chức làm việc dịp Tết

Ý kiến người dân
26/03/2009 09:07

Cải cách hành chính ở huyện Thuận An: Bước đầu đã tạo được sự thuận lợi cho người dân

19/03/2009 09:34

“Một cửa” nhưng quá nhiều thủ tục

03/10/2008 08:45

Công chứng và chứng thực: Hiệu quả từ những thay đổi về luật

03/10/2008 08:30

Người dân cần những cán bộ như thế

25/09/2008 04:11

Thủ tục hành chính phiền hà
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
02/02/2018 10:56

Kiểm soát quyền lực khó hay dễ?

01/02/2018 02:02

Tinh gọn, tinh thông

20/09/2017 09:44

Một nửa số tiến sĩ làm 'quan” thì có gì đáng mừng?

17/05/2017 03:30

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển: Thể chế là quyết định

01/03/2017 03:32

Người có chức quyền suy thoái đạo đức sẽ thành lực cản trong cơ quan

User Online
Lượt truy cập
9260295
Khách online 343

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.