Ngày 20/08/2017 02:13 AM
Ngày 20/08/2017 02:13 AM
25/01/2017 09:52
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang bãi bỏ nghị quyết về chính sách thu hút cán bộ và hỗ trợ đào tạo sau đại học

Tại kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết bãi bỏ nghị quyết về chính sách thu hút cán bộ và hỗ trợ đào tạo sau đại học.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết

Chính sách thu hút cán bộ và hỗ trợ đào tạo sau đại học được thực hiện sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Nghị quyết số 96/2013/NQ-HÐND, ngày 12/7/2013, quy định một số chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang (gọi tắt là Nghị quyết 96/2013). Từ đó đến nay, việc thu hút cán bộ và hỗ trợ đào tạo sau đại học đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, ngày 11/12/2016 kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết bãi bỏ nghị quyết nói trên.

Thực hiện Nghị quyết 96/2013, toàn tỉnh thu hút được 28 công chức, viên chức, gồm 01 thạc sĩ và 27 sinh viên tốt nghiệp đại học loại trung bình, khá. Tổng số tiền đã chi trả là 454,25 triệu đồng. UBND tỉnh đã cử đi đào tạo sau đại học là 92 người, trong đó đào tạo Bác sĩ chuyên khoa, Dược sĩ chuyên khoa cấp II: 14 người; Thạc sĩ: 44 người; Bác sĩ, Dược sĩ chuyên khoa cấp I: 44 người. Tổng kinh phí bước đầu chi trả cho 273 trường hợp đã học xong và có bằng tốt nghiệp sau đại học (diện đi học theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND) là 13.069 triệu đồng.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 96/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh nói trên đã góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, đến nay, việc thực hiện Nghị quyết này không còn phù hợp với thực tiễn, cụ thể:

Một là:  Biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng được tinh giản mạnh mẽ, không có nguồn biên chế đảm bảo thực hiện chính sách thu hút. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2218/QÐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Hà Giang đã ban hành Chương trình 15-CTr/TU ngày 19/4/2016. Theo đó, từ năm 2015 đến hết năm 2021, tỉnh ta phải thực hiện tinh giản biên chế tối thiểu 10% tổng biên chế trong cả hệ thống chính trị; hằng năm, giảm 50% số biên chế thuộc diện tinh giản và giảm 50% biên chế nghỉ đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định; chỉ tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số đã ra khỏi biên chế sau khi thực hiện tinh giản biên chế, không qúa 50% số đã giải quyết nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định.

Năm 2016, Bộ Nội vụ đã cắt giảm 42 biên chế công chức của tỉnh (từ 2.445 năm 2014 xuống còn 2.403); năm 2017 cắt giảm 37 biên chế (từ 2.403 năm 2016 xuống còn 2.366) và theo lộ trình, những năm tiếp theo sẽ tiếp tục bị cắt giảm để đảm bảo 10% tinh giản biên chế.

Hai là: Ðối tượng thu hút còn rộng, không phù hợp với thực tiễn.

Nghị quyết 96 thu hút cả những người tốt nghiệp đại học loại trung bình (bác sĩ, dược sĩ), không phù hợp với Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ. Kết luận số 149/KL-TTBNV ngày 21/3/2016 của Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ: "Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh ban hành có một số nội dung xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật nên khi thực hiện đã phát sinh những vấn đề không phù hợp hoặc không đúng quy định của pháp luật." và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi Nghị quyết số 96/2013 đảm bảo đúng quy định.

Mặt khác, hiện nay sinh viên các trường đại học, học viện ra trường có tỷ lệ tốt nghiệp loại khá, giỏi tương đối phổ biến.

Ba là: Ngân sách địa phương ngày càng khó khăn, trong khi còn nhiều nội dung, chương trình mục tiêu cần tập trung nguồn lực để thực hện.

Từ những lý do nêu trên, ngày 11/12/2016 kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết 96/2013.

Những người đã được tuyển dụng, cử đi học sau đại học theo Nghị quyết 96/2013/NQ-HÐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ sẽ tiếp tục được hưởng chế độ, nếu đủ điều kiện, thủ tục.

Tin,ảnh: Bùi Văn Tuân - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Giang
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang bãi bỏ nghị quyết về chính sách thu hút cán bộ và hỗ trợ đào tạo sau đại họcĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết Chính sách thu hút cán bộ và hỗ trợ đào tạo sau đại học được thực hiện sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Nghị quyết số 96/2013/NQ-HÐND, ngày 12/7/2013, quy định một
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang thông qua Nghị quyết về những người hoạt động không chuyên trách -25/01/2017 09:39
Giải quyết thủ tục hành chính của bảo hiểm xã hội qua bưu điện -25/01/2017 09:24
Bà Rịa – Vũng Tàu công bố Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung -25/01/2017 09:22
931 Thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến  -25/01/2017 09:17
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công Thương giải trình 8 vấn đề -21/11/2016 09:20
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 – 2020 -21/11/2016 09:18
Tăng lương tối thiểu vùng -21/11/2016 09:12
Thừa Thiên - Huế: Làm rõ phản ánh thiếu minh bạch trong cấp biển số  -21/11/2016 09:10
Bộ Công Thương khẳng định đi đầu trong tái cơ cấu bộ máy, đổi mới công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ -21/11/2016 09:00
Thi nâng ngạch chuyên viên bảo đảm công khai, minh bạch -21/11/2016 08:54
Tin mới nhất
18/08/2017 10:16

Văn phòng Chính phủ quản lý hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

18/08/2017 10:10

Ban chỉ đạo hoạt động không hiệu quả thì kiện toàn hoặc giải thể

18/08/2017 09:59

Biết sai, sao vẫn vi phạm?

18/08/2017 09:34

Ninh Bình: Giám đốc sở đánh tài xế túi bụi vì nhầm đường

18/08/2017 09:14

Đồng Tháp: không xét thi đua nếu vi phạm quy định giờ làm việc hành chính

Video
Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
17/05/2017 03:30

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển: Thể chế là quyết định

01/03/2017 03:32

Người có chức quyền suy thoái đạo đức sẽ thành lực cản trong cơ quan

25/01/2017 10:48

“Chịu trách nhiệm là sẽ phải ra đi nếu không làm được việc”

21/11/2016 10:41

TP.HCM: Người dân không phải vác hồ sơ chạy lòng vòng

01/11/2016 10:12

"Phải gạt quan hệ họ hàng sang một bên"

User Online
Lượt truy cập
6922524
Khách online 230

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.