Ngày 21/10/2018 08:48 AM
Ngày 21/10/2018 08:48 AM
24/11/2017 09:50
Hội thảo khoa học góp ý vào dự thảo quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính

Sáng ngày 22/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học góp ý vào dự thảo quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính để lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học ở một số Bộ, ngành, địa phương.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì Hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác cải cách hành chính (CCHC) ở Trung ương và địa phương, các thành viên Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC, đại diện một số Bộ, ngành, địa phương; đại diện Sở Nội vụ một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ. ​​

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và Kế hoạch CCHC nhà nước giao đoạn 2016 - 2020. Cụ thể: Xây dựng được Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ, cấp tỉnh theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các Bộ, tỉnh; xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ số CCHC của từng Bộ, từng tỉnh; xây dựng được bộ câu hỏi điều tra xã hội học theo từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát; Hàng năm tổ chức triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC của các Bộ, các tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung như: về bố cục của dự thảo Đề án, dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án; về mục tiêu, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; về đối tượng áp dụng: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai xác định Chỉ số CCHC theo Quyết định 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ cho biết, việc đánh giá kết quả CCHC theo Bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV đã có nhiều cải tiến tích cực, chú trọng nhiều hơn vào việc đánh giá hiệu quả CCHC tại các Bộ, các tỉnh, giúp cho công tác theo dõi, đánh giá CCHC ngày càng chính xác, có chiều sâu và thực chất hơn. Các tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành, địa phương tại thời điểm đánh giá. Kết quả đánh giá đã có sự đồng thuận, thống nhất cao trong Hội đồng thẩm định. Trên cơ sở kết quả Chỉ số được công bố, nhiều Bộ, tỉnh đã chủ động tổ chức Hội thảo hoặc yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, xác định những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong công tác CCHC; đồng thời, chỉ đạo triển khai các giải pháp để khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC cho các năm tiếp theo…

Tuy nhiên, một số Bộ, tỉnh chưa nghiên cứu kỹ nội dung và hướng dẫn chấm điểm, dẫn đến vẫn còn lúng túng trong việc tổng hợp số liệu để lượng hóa, cho điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần, nhất là các nội dung mới áp dụng đánh giá từ năm 2016. Chất lượng báo cáo của một số Bộ, tỉnh chưa cao; một số tiêu chí, tiêu chí thành phần được tự chấm với điểm số tối đa nhưng không cung cấp đủ tài liệu kiểm chứng, không có thông tin để kiểm chứng. Kết quả tự chấm có sự chênh lệch lớn so với kết quả thẩm định. Việc đánh giá, chấm điểm một số tiêu chí, tiêu chí thành phần còn gặp khó khăn do hướng dẫn chưa cụ thể. Một số nội dung đánh giá chưa thực sự phù hợp với đối tượng đánh giá…

Do đó, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu, tiếp thu và xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 4361/QĐ-BNV của Bộ ​​trưởng Bộ Nội vụ, trong đó đã đề xuất một số nội dung điểu chỉnh như sau: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính. Đồng thời sửa đổi, bổ sung phương thức đánh giá. Theo đó, từ năm 2017 sẽ triển khai áp dụng phần mềm trong công tác tự chấm điểm của các Bộ, các tỉnh; trong hoạt động thẩm định của Hội đồng thẩm định và trong công tác tổng hợp, xử lý số liệu và xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số CCHC do Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ chủ trì. Đối với các tiêu chí đánh giá qua điều tra xã hội học (XHH), từ năm 2017, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các tổ chức độc lập để tiến hành khảo sát các đối tượng nhằm nâng cao tính khách quan, chính xác của kết quả điều tra XHH.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng trình bày báo cáo ​​tại Hội thảo

Phát biểu thảo luận, các chuyên gia, các nhà khoa học và các đại biểu đã thể hiện nhất trí và đánh giá cao sự cần thiết của việc xây dựng Đề án, đồng thời tích cực tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí thành phần xác định chỉ số CCHC,sự tham gia của các nhóm đối tượng điều tra XHH ở cả khối Bộ, ngành cũng như các tỉnh, thành phố… với mong muốn Đề án sớm hoàn thiện và chất lượng của việc xác định Chỉ số CCHC tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn nữa trong các năm tiếp theo.​​

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trân trọng cám ơn, đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến đóng góp, trao đổi thẳng thắn của các đại biểu tại Hội thảo. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, chỉnh sửa, bổ sung, sớm hoàn thiện dự thảo để trình lãnh đạo Bộ Nội vụ ban hành Đề án vào tháng 12 năm 2017./.

Quang cảnh Hội thảo

Tin, ảnh: Thanh Tuấn, Thu Trang
Hội thảo khoa học góp ý vào dự thảo quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chínhThứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội thảo   Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác cải cách hành chính (CCHC) ở Trung ương và địa phương, các thành viên
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Tài nguyên và Môi trường -24/11/2017 09:41
Đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức theo quy định mới -23/11/2017 09:59
Bộ Giáo dục và Đào tạo: giáo viên sẽ có thang, bảng lương riêng? -23/11/2017 09:06
Bộ trưởng Tài chính: 72% thời gian thông quan thuộc trách nhiệm các Bộ ngành -23/11/2017 09:04
"'Một cửa" ở sân bay từ hôm ngày 15/11 -23/11/2017 08:53
Đề xuất tiêu chuẩn thi thăng hạng viên chức ngành Thể dục thể thao -23/11/2017 06:22
Đăng ký thành lập doanh nghiệp: Một năm “được mùa” -23/11/2017 06:19
Áp dụng chữ ký số với Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển từ năm 2018 -23/11/2017 06:17
Chính phủ trình hàng loạt cơ chế đặc thù để phát triển TP. HCM -23/11/2017 06:12
Tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu/tháng; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH -23/11/2017 06:10
Tin mới nhất
15/10/2018 03:58

Hà Nội: Nâng cao tỷ lệ thẩm định tại chỗ với thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ

15/10/2018 03:55

Quy định mới rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng kiểm ô tô

15/10/2018 03:54

Bộ Giao thông vận tải: Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

15/10/2018 03:52

Sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/10/2018 03:50

Llĩnh vực tài nguyền và môi trường: Cắt giảm hơn 60% điều kiện đầu tư kinh doanh

Video
Cải cách hành chính năm 2017 - Một số điểm nổi bật
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
15/10/2018 03:47

“Chạy” tín nhiệm và sự “cảnh giác, lo xa” của ông Trương Tấn Sang

15/10/2018 03:45

Chủ động từ chức khi không còn uy tín: Muộn còn hơn không

09/10/2018 10:38

Sắp xếp lại biên chế, làm sao để không thiếu giáo viên cục bộ?

04/10/2018 01:41

Vì sao kết nối giải quyết thủ tục đất đai vẫn ‘nửa điện tử, nửa giấy’?

02/10/2018 04:12

Cứ giảm biên chế giáo viên thì vài năm nữa lại đi xóa mù chữ

User Online
Lượt truy cập
12911919
Khách online 578

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.