Ngày 21/10/2018 08:30 AM
Ngày 21/10/2018 08:30 AM
24/11/2017 09:56
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 17/11/2017, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã kiểm tra và làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) về công tác cải cách hành chính.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phát biểu khai mạc buổi làm việc.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (BCĐ CCHC) của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục thuộc: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Chính phủ.

Tiếp Đoàn công tác, về phía Bộ LĐTBXH có đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng; đồng chí Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng, Thành viên BCĐ CCHC của Chính phủ; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu một số các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ LĐTBXH; các công chức tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban BCĐ CCHC của Bộ LĐTBXH.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Phó Trưởng ban BCĐ CCHC của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ, công tác CCHC đã được triển khai trong nhiều năm, đạt được những kết quả tích cực góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để tiến hành CCHC đạt được mục tiêu đề ra một cách hiệu quả cần tiến hành theo dõi, đôn đốc, nhằm nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được sau một chu kỳ nhất định, qua đó phát hiện những vướng mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện để có các giải pháp khắc phục. Với mục tiêu đó, từ khi Ban Chỉ đạo được kiện toàn từ năm 2014 đến nay, công tác kiểm tra là một nhiệm vụ thường xuyên.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hà Đình Bốn trình bày báo cáo tóm tắt về công tác CCHC tại Bộ LĐTBXH

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe đồng chí Hà Đình Bốn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐTBXH, trình bày Báo cáo tình hình triển khai và kết quả công tác cải cách hành chính của Bộ LĐTBXH trong năm 2017. Theo đó, Bộ LĐTBXH luôn chú trọng, tập trung chỉ đạo công tác CCHC, coi đó là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong năm 2017, Bộ đã ban hành kế hoạch CCHC của Bộ và kế hoạch kiểm tra CCHC tại một số đơn vị thuộc Bộ năm 2017, tổ chức các hội nghị quán triệt, hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực về công tác CCHC và xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, bố trí kinh phí kịp thời cho công tác CCHC năm 2017. Đến nay, Bộ đã tiến hành kiểm tra được 10 đơn vị theo Kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những việc làm được, Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, khó khăn như, CCHC là công việc khó khăn, nhiều lực cản, chưa được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ; Các nội dung nhiệm vụ về CCHC thường phức tạp, đòi hỏi phải bỏ nhiều công sức nghiên cứu, đầu tư thời gian triển khai, không "hấp dẫn", trong khi đó năng lực của một số công chức còn hạn chế hoặc phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác, dẫn đến kết quả thực hiện một số nhiệm vụ đề ra về CCHC không cao; Kinh phí cho công CCHC tuy kịp thời nhưng còn hạn chế, đa số các đơn vị thuộc Bộ chưa bố trí được nguồn kinh phí riêng cho công tác CCHC, gây ảnh hương nhất định đến kết quả triển khai một số hoạt động, nhiệm vụ; Điều kiện cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin trong Bộ nói chung còn thiếu và yếu, ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực hiện đại hóa hành chính.

Quang cảnh buổi làm việc

Định hướng công tác CCHC đến năm 2020, Báo cáo đề ra 8 trọng tâm là tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, nội dung, nhiệm vụ: Các nhiệm vụ về CCHC được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) để thực thi các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; Rà soát và thực hiện đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ; Nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; Đơn giản hóa hoạt động báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng chí Phạm Minh Hùng - Chánh Văn phòng BCĐ CCHC của Chính phủ, phát biểu

Đồng chí Đỗ Thái Hà - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, phát biểu

Nhận xét về công tác CCHC tại Bộ LĐTBXH, các thành viên Đoàn công tác đã phát biểu ý kiến đánh giá về nội dung báo cáo, cũng như tình hình thực tế triển khai công tác CCHC qua theo dõi tại Bộ LĐTBXH, đưa ra những gợi ý để Bộ cải thiện, nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác CCHC trong thời gian tới trên cơ sở phân tích kết quả một số tiêu chí còn hạn chế trong Chỉ số PAR Index năm 2016.

Đồng chí Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của BCĐ CCHC của Chính phủ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao các ý kiến của thành viên Đoàn công tác nhận xét về công tác CCHC tại Bộ LĐTBXH thời gian qua và giải pháp cải thiện một số tiêu chí của Chỉ số PAR Index của Bộ trong thời gian tới, đồng thời Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm của Người đứng đầu đối với kết quả công tác CCHC tại Bộ LĐTBXH chưa thực sự tương xứng với yêu cầu của Chính phủ và sự mong đợi của người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở các ý kiến của Đoàn công tác, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị bộ phận tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban BCĐ CCHC của Bộ LĐTBXH nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý; đề nghị các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ LĐTBXH cần quán triệt tốt hơn nữa các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của công tác CCHC, chủ động tham mưu, quyết tâm, gương mẫu, sáng tạo trong triển khai thực hiện CCHC ở lĩnh vực do mình phụ trách và tại tất cả các đơn vị trong Bộ. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh,Bộ LĐTBXH quyết tâm sẽ đạt được những chuyển biến tích cực về CCHC trong 2 năm tới. Để thực hiện mục tiêu đó, ngay tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng về công tác CCHC từ Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ, đồng thời Bộ sẽ tiếp nhận một số chuyên gia có kinh nghiệm và học vị tiến sĩ để giúp Bộ LĐTBXH đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa kết quả, chất lượng của công tác CCHC tại Bộ.

Tổng kết buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa - Phó Trưởng ban BCĐ CCHC của Chính phủ, Trưởng đoàn Đoàn công tác, đã ghi nhận những kết quả trong công tác CCHC của Bộ LĐTBXH trong năm 2017. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa đề nghị Bộ LĐTBXH cần tập trung tìm hiểu những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính tại Bộ LĐTBXH thông qua một số tiêu chí trong Chỉ số PAR Index năm 2016 giảm; đồng thời, lãnh đạo Bộ cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giao rõ trách nhiệm cho từng đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, từng cán bộ, công chức, chủ động, sáng tạo tìm giải pháp khắc phục.

Đối với các định hướng cải cách hành chính trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa đề nghị Bộ LĐTBXH tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đặc biệt, là các định hướng cải cách hành chính trong thời gian tới đã được Bộ đề ra trong Báo cáo.

Trước đó, sáng ngày 17/11/2017, Đoàn công tác của BCĐ CCHC của Chính phủ đã làm việc và kiểm tra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, đơn vị trực thuộc Bộ LĐTBXH, về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị này.

Đồng chí Phạm Minh Hùng - Chánh Văn phòng BCĐ CCHC của Chính phủ phát biểu định hướng nội dung làm việc

Đồng chí Tống Hải Nam - Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, trình bày báo cáo về công tác CCHC tại Cục

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTBXH

Tin, ảnh: Xuân Thắng
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiĐồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phát biểu khai mạc buổi làm việc. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Hội thảo khoa học góp ý vào dự thảo quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính -24/11/2017 09:50
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Tài nguyên và Môi trường -24/11/2017 09:41
Đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức theo quy định mới -23/11/2017 09:59
Bộ Giáo dục và Đào tạo: giáo viên sẽ có thang, bảng lương riêng? -23/11/2017 09:06
Bộ trưởng Tài chính: 72% thời gian thông quan thuộc trách nhiệm các Bộ ngành -23/11/2017 09:04
"'Một cửa" ở sân bay từ hôm ngày 15/11 -23/11/2017 08:53
Đề xuất tiêu chuẩn thi thăng hạng viên chức ngành Thể dục thể thao -23/11/2017 06:22
Đăng ký thành lập doanh nghiệp: Một năm “được mùa” -23/11/2017 06:19
Áp dụng chữ ký số với Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển từ năm 2018 -23/11/2017 06:17
Chính phủ trình hàng loạt cơ chế đặc thù để phát triển TP. HCM -23/11/2017 06:12
Tin mới nhất
15/10/2018 03:58

Hà Nội: Nâng cao tỷ lệ thẩm định tại chỗ với thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ

15/10/2018 03:55

Quy định mới rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng kiểm ô tô

15/10/2018 03:54

Bộ Giao thông vận tải: Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

15/10/2018 03:52

Sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/10/2018 03:50

Llĩnh vực tài nguyền và môi trường: Cắt giảm hơn 60% điều kiện đầu tư kinh doanh

Video
Cải cách hành chính năm 2017 - Một số điểm nổi bật
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
15/10/2018 03:47

“Chạy” tín nhiệm và sự “cảnh giác, lo xa” của ông Trương Tấn Sang

15/10/2018 03:45

Chủ động từ chức khi không còn uy tín: Muộn còn hơn không

09/10/2018 10:38

Sắp xếp lại biên chế, làm sao để không thiếu giáo viên cục bộ?

04/10/2018 01:41

Vì sao kết nối giải quyết thủ tục đất đai vẫn ‘nửa điện tử, nửa giấy’?

02/10/2018 04:12

Cứ giảm biên chế giáo viên thì vài năm nữa lại đi xóa mù chữ

User Online
Lượt truy cập
12911485
Khách online 283

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.