Ngày 18/07/2018 01:54 PM
Ngày 18/07/2018 01:54 PM
10/04/2018 02:25
Sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ góp phần từng bước nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu năm, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả cải cách.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3/2018

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2018 của Bộ Nội vụ gửi trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018 khẳng định, trong quý I/2018, công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác, từ công tác cải cách thể chế; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính;…

Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu năm, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả cải cách.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ, nhiều bộ, ngành, địa phương đã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2017. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa giấy tờ công dân đã có những bước tiến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý II/2018 được xác định là: tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Quyết định số 225/QĐ-TTg; quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, nhất là các nội dung về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, tinh giảm biên chế,…

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thế chế, nâng cao chất lượng và hiêu quả thực thi pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện thế chế về kinh tế thị trường, quản lý công chức, viên chức, thể chế liên quan đến doanh nghiệp; khắc phục dứt điểm tình trạng nợ đọng việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Đẩy mạnh thực hiện rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh không hợp lý. Tổ chức tốt kênh tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là công tác theo dõi thi hành pháp luật; tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình hình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ
Sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ góp phần từng bước nâng cao hiệu quả cải cách hành chínhChính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3/2018 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2018 của Bộ Nội vụ gửi trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018 khẳng định, trong quý I/2018, công tác cải cách
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Chỉ số kiểm soát tham nhũng khu vực công đã theo xu hướng tích cực -06/04/2018 09:43
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ công tác về kiểm tra công vụ -04/04/2018 02:45
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ: Quy định chung chung thì cán bộ sách nhiễu -02/04/2018 03:11
Bộ Y tế: Công bố báo cáo chỉ số hài lòng người bệnh tại bệnh viện công lập -02/04/2018 09:44
Đã tinh giản biên chế 34.663 người theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP -02/04/2018 09:20
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ: Thủ tướng Chính phủ lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo 6 vấn đề -02/04/2018 09:15
Vì sao đang tinh giản biên chế vẫn lập Tổng cục Phòng chống thiên tai? -02/04/2018 08:58
Bộ Nội vụ: Hội thảo lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện -28/03/2018 10:19
PCI 2017: Quảng Ninh vượt lên, soán ngôi số 1 của Đà Nẵng -27/03/2018 02:53
Vụ 500 giáo viên mất việc: Đắk Lắk đề nghị công tác tuyển dụng viên chức đưa về một mối -20/03/2018 10:57
Tin mới nhất
16/07/2018 03:23

Bộ Tài chính cắt giảm 2.800 đầu mối, tinh giản gần 3.500 biên chế

16/07/2018 03:17

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cắt giảm 85% báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

16/07/2018 02:55

Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi Luật Viên chức

16/07/2018 11:14

Tinh giản biên chế: Khó xây dựng khung năng lực vị trí việc làm

16/07/2018 11:12

Tinh giản những người làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ

Video
Cải cách hành chính năm 2017 - Một số điểm nổi bật
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
09/07/2018 03:49

Tăng lương, cần tăng hiệu quả công việc

02/07/2018 01:47

Bao giờ mới sánh ngang với Singapore, Thái Lan?

29/06/2018 10:59

Rào cản nhỏ - trở lực lớn

25/06/2018 01:47

“Nâng đỡ không trong sáng” buổi “hoàng hôn nhiệm kỳ” ở “chuyến tàu vét”

28/05/2018 10:50

Tăng lương, tinh giản biên chế: Lo thải người giỏi, giữ người kém!

User Online
Lượt truy cập
11353867
Khách online 352

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.