Ngày 22/01/2019 08:54 AM
Ngày 22/01/2019 08:54 AM
02/05/2018 03:10
Chỉ số cải cách hành chính 2017: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu

Sáng ngày 02/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ươg Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2017).

Theo đó, giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 19 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 79.92%. Không có bộ nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 70%. Có 12 bộ có Chỉ số CCHC năm 2017 trên mức giá trị trung bình đạt được của 19 bộ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số CCHC năm 2017 cao nhất với kết quả là 92.36%. Ủy ban Dân tộc có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất với giá trị 72.13%. Khoảng cách giữa Bộ đạt Chỉ số CCHC năm 2017 cao nhất (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) với Bộ có kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 thấp nhất (Ủy ban Dân tộc) là 20.23%.

Giá trị trung bình của các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực đã phản ánh kết quả đạt được của 19 bộ, cơ quan ngang bộ trong triển khai từng nội dung cải cách hành chính. Không có Chỉ số thành phần đạt giá trị trung bình trên 90%. Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đạt giá trị trung bình cao nhất là 85.47%. Ngoài ra, các Chỉ số thành phần: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách tài chính công có giá trị trung bình trên 80%. Các lĩnh vực: Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính có giá trị trung bình dưới 80%, trong đó Chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính có giá trị trung bình thấp nhất, 75.61%...

Kết quả PAR INDEX năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Theo kết quả đánh giá, Chỉ số CCHC năm 2017 của các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình đạt 77.72%, cao hơn so với giá trị trung bình năm 2016 là 3.08% (năm 2016 đạt 74,64%), trong đó, 32/63 tỉnh, thành phố có kết quả Chỉ số đạt trên giá trị trung bình; 60/63 đơn vị đạt kết quả Chỉ số trên 70%. Đáng chú ý, trong năm 2017, chỉ có 03 đơn vị đạt kết quả Chỉ số dưới 70%, con số này so với năm 2016 là 15 đơn vị. Điều này cho thấy, kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trong năm 2017 đã có những chuyển biến tích cực và đồng đều hơn so với năm 2016.

Kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2017 đã có những thay đổi đáng kể so với năm 2016 khi mà sự quan tâm của lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố dành cho công tác cải cách hành chính ngày càng nhiều. Trong năm 2017, tỉnh Quảng Ninh đã xuất sắc vượt lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC của năm 2017 với kết quả điểm đạt được là 89.45/100, cao hơn so với đơn vị đứng ở vị trí thứ 2 là thành phố Hà Nội tới 3.99 điểm. Quảng Ninh cũng dẫn đầu về kết quả Chỉ số thành phần “Cải cách thủ tục hành chính” với số điểm tối đa; kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ hành chính trên địa bàn tỉnh đạt tới 92,88%.

Trong nhóm 5 địa phương đứng cuối bảng xếp hạng, tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị có Chỉ số CCHC 2017 thấp nhất, với kết quả đạt 59,69 điểm. Đây cũng là đơn vị duy nhất trên bảng xếp hạng có kết quả đạt được dưới 60 điểm. Qua đánh giá cũng cho thấy, Chỉ số thành phần về “Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC” xếp vị trí thứ 63/63 tỉnh, thành phố. Như vậy có thể thấy, mức độ quan tâm lãnh đạo tỉnh đối với công tác cải cách hành chính còn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, kết quả các chỉ số quan trọng như đánh giá về xây dựng thể chế, thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Quảng Ngãi đều đứng ở vị trí thứ 62/63.

Kết quả PAR INDEX năm 2017 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho biết, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các Bộ, ngành và địa phương được Bộ Nội vụ nghiên cứu, triển khai thực hiện có nhiều điểm mới so với các năm trước nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính. Theo đó, Chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí và 79 tiêu chí thành phần. Tổng điểm là 100, trong đó tự chấm điểm là 63,5; điểm điều tra xã hội học là 36,5. Chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí, 81 tiêu chí thành phần. Tổng điểm là 100, trong đó tự chấm điểm là 65,5 điểm; điều tra xã hội học là 34,5 điểm.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ đã xây dựng và đưa phần mềm quản lý chấm điểm xác định Chỉ số CCHC và triển khai tới tất cả các bộ, ngành, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấm điểm, giảm bớt giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức triển khai công tác điều tra khảo sát các đối tượng liên quan, phục vụ cho xác định Chỉ số CCHC./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn - Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ
Chỉ số cải cách hành chính 2017: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh dẫn đầuTheo đó, giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 19 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 79.92%. Không có bộ nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 70%. Có 12 bộ có Chỉ số CCHC năm 2017 trên mức giá trị trung bình đạt được của 19 bộ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Sẽ có thước đo mức độ hỗ trợ doanh nghiệp -02/05/2018 09:34
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Nhiều con em lãnh đạo xin nghỉ việc vì áp lực -02/05/2018 09:21
Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán -23/04/2018 10:18
Giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử Nghị định 27/2018/NĐ-CP có hiệu lực -23/04/2018 10:14
Chức năng và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ -23/04/2018 09:28
Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 2018 -23/04/2018 09:25
ICT Index năm 2017: Bộ Nội vụ tăng 6 bậc lên vị trí thứ 7 -23/04/2018 09:22
Đề xuất tinh gọn tổ chức các sở, ngành, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh -23/04/2018 09:20
Mạnh dạn xây dựng một thể chế đột phá, tạo động lực phát triển -23/04/2018 09:06
Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị toàn quốc về logistics -23/04/2018 08:59
Tin mới nhất
04/12/2018 10:54

Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến người dân

04/12/2018 10:45

Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn và “sạch”

04/12/2018 10:31

Cần sớm có quy định từ chức

04/12/2018 10:09

Hướng dẫn về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

04/12/2018 10:07

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Thay vì nghe giảng hãy đối thoại

Video
Cải cách hành chính năm 2017 - Một số điểm nổi bật
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
04/12/2018 10:50

Dùng công nghệ kiểm soát tài sản cán bộ: Vẫn lo

26/11/2018 03:20

“Lò to, gió lớn, nắng hanh – Củi tươi, củi mục tất thành tro than!”

19/11/2018 10:55

Thiết kế lại cách vận hành của bộ máy

29/10/2018 03:00

Tín nhiệm của nhân dân

23/10/2018 03:09

Lòng tự trọng và 'văn hóa không chạy chức chạy quyền'

User Online
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 591

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.