Ngày 21/10/2018 08:10 AM
Ngày 21/10/2018 08:10 AM
06/08/2018 11:08
Bộ Xây dựng: Phấn đấu lọt top 10 PAR Index 2018

Ngày 03/8, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo dẫn đầu Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Bộ Xây dựng.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Văn Toàn báo cáo tại buổi kiểm tra
Báo cáo công tác CCHC năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Xây dựng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Văn Toàn cho biết, năm 2017, công tác CCHC của Bộ Xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực, cả về tổ chức triển khai và kết quả đạt được trên từng lĩnh vực; một số lĩnh vực đã có nhiều cố gắng như: Cải cách chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công; chỉ số qua kết quả điều tra xã hội học đối với Bộ Xây dựng thể hiện sự đánh giá cao và khách quan của xã hội về công tác CCHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (xếp thứ 7/19 bộ, ngành). 
Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng và các kết quả tích cực đã đạt được, công tác CCHC trong năm 2017 của Bộ Xây dựng vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Kết quả Chỉ số CCHC còn thấp (xếp thứ 16/19 bộ, ngành), trong đó có một số lĩnh vực có kết quả thấp như: 
Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC xếp thứ 18/19 bộ, ngành do không hoàn thành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; không có đủ các báo cáo ứng dụng CNTT; báo cáo năm về theo dõi thi hành pháp luật muộn...
Công tác cải cách thể chế xếp thứ 18/19 bộ, ngành do không hoàn thành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng pháp luật; báo cáo năm về theo dõi thi hành pháp luật. 
Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) xếp thứ 18/19 bộ, ngành do chậm công bố, công khai TTHC hoặc công bố chưa đầy đủ.
Công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước xếp thứ 09/19 bộ, ngành do một số đơn vị cấp Vụ có số lượng cấp phó vượt quy định.
Công tác hiện đại hóa hành chính xếp thứ 14/19 bộ, ngành do không có đủ các báo cáo ứng dụng CNTT; chưa xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử; tỷ lệ thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc bộ sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong xử lý công việc thấp...
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi kiểm tra
Để khắc phục những hạn chế trên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, sau khi Bộ Nội vụ công bố Chỉ số CCHC năm 2017, Bộ Xây dựng đã  tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 và tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2018 của Bộ Xây dựng. Hội nghị đã phân tích, đánh giá kết quả đạt được của từng lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần trong năm 2017 của Bộ; những hạn chế, bất cập cũng như trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trong triển khai từng nhiệm vụ CCHC, đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục và nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hoàn thành Kế hoạch CCHC năm 2018. 
Kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018 đã có sự chuyển biến tích cực, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Văn Toàn cho biết thêm, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong của Bộ đã triển khai thực hiện các công việc đúng tiến độ đề ra, hoàn thành 100% theo kế hoạch. Cùng với đó, Bộ cũng tiến hành kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, kết quả cho thấy không có văn bản nào có dấu hiệu vi phạm.
Về  cải cách TTHC, Bộ đã rà soát, đề xuất bãi bỏ 41,3% (89/215 điều kiện); đơn giản hóa 43,7% (94/215 điều kiện); giữ nguyên 15% (32/215 điều kiện) trên tổng số điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dưng. 
Bộ đã tiến hành nhập dữ liệu hồ sơ, văn bản về TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận 2.764 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức (2.698 hồ sơ tại các cục, vụ và 66 hồ sơ tại Bộ phận một cửa). Tổng số hồ sơ TTHC đề nghị Bộ giải quyết 6 tháng đầu năm 2018 là 2.764 hồ sơ, phần lớn các hồ sơ được giải quyết đúng hạn, chỉ có 02 hồ sơ giải quyết quá hạn.
Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, số lượng hồ sơ tiếp nhận qua các dịch vụ bưu chính công ích khoảng 70%; số lượng hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ qua các dịch vụ bưu chính công ích là 100%. Cùng với đó, Bộ đã hoàn thành việc tích hợp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC lên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến Cấp giấy phép xây dựng tại địa chỉ: capphep.xaydung.gov.vn.
Bộ Xây dựng cũng đã hoàn thành dự thảo kiến trúc Chính phủ điện tử, đây là một trong số ít Bộ đã hoàn thành sớm và xin ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông, dự kiến ban hành trong tháng 9/2018…
Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi kiểm tra
Kết luận buổi kiểm tra, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao một số nội dung Bộ Xây dựng đã đạt được như: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Bộ Xây dựng rất quyết liệt, trong đó lãnh đạo Bộ đã phân công Bộ trưởng làm Trưởng ban chỉ đạo CCHC của Bộ và phân công một Thứ trưởng trực tiếp giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo công tác CCHC của Bộ, thể hiện sự quyết tâm CCHC của Bộ. 
Công tác xây dựng thể chế đạt hiệu quả cao, đặc biệt là tham mưu giúp Chính phủ xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. 
Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã triển khai cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đạt mức rất cao so với các Bộ, ngành khác, đạt khoảng  85% trong khi Chính phủ yêu cầu đơn giản hóa tối thiểu 50% thủ tục. Về công tác tổ chức cán bộ, Bộ đã rà soát và ban hành các quy chế, quy định về công tác cán bộ rất chặt chẽ, phù hợp với điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…
Thứ tưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng chỉ ra một số hạn chế cần được lãnh đạo Bộ Xây dựng quan tâm, chỉ đạo các đơn vị đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt trong thời gian tới như: một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, nhận thức về tầm quan trọng của CCHC trong một số lãnh đạo và công chức các đơn vị còn chưa tốt, việc triển khai thực hiện còn mang tính đối phó, chưa thực chất, nhân sự và kinh phí đầu tư CCHC chưa cao. Tăng cường phân cấp nhưng đi đôi với đó phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo phân cấp hiệu quả. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo giải quyết hồ sơ TTHC hiệu quả, đáp ứng tối đa yêu cầu của người dân, doanh nghiệp…
Quang cảnh buổi kiểm tra
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, lãnh đạo Bộ Xây dựng sẽ quyết tâm, chỉ đạo các đơn vị trong Bộ triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, toàn diện trên các mặt công tác, theo hướng thực chất để phục vụ tối đa nhu cầu người dân, doanh nghiệp chứ không chỉ dừng lại ở những con số, phấn đấu đạt mục tiêu nằm trong số 10 Bộ, ngành dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC năm 2018 theo mục tiêu đề ra./.
Thanh Tuấn
Bộ Xây dựng: Phấn đấu lọt top 10 PAR Index 2018Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Văn Toàn báo cáo tại buổi kiểm tra   Báo cáo công tác CCHC năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Xây dựng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Văn Toàn cho biết, năm 2017, công tác CCHC của Bộ Xây dựng đã có
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Các quy định, chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2018 -30/07/2018 02:32
Phát động Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo cải cách hành chính -30/07/2018 10:46
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: “Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh cải cách hành chính“ -30/07/2018 10:29
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Không "ôm giữ" những điều kiện không cần thiết -30/07/2018 10:25
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương  -23/07/2018 11:33
Bộ Tài chính đã hoàn thành 35/35 nhiệm vụ về cải cách hành chính -23/07/2018 10:37
Bộ Tư pháp đã cắt giảm 49/94 điều kiện kinh doanh -23/07/2018 10:36
"Chính phủ 4.0 là phải có con người 4.0" -23/07/2018 10:14
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng Chính phủ điện tử gắn liền với vai trò người đứng đầu -23/07/2018 10:08
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Liên thông đề phòng trục lợi -18/07/2018 03:16
Tin mới nhất
15/10/2018 03:58

Hà Nội: Nâng cao tỷ lệ thẩm định tại chỗ với thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ

15/10/2018 03:55

Quy định mới rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng kiểm ô tô

15/10/2018 03:54

Bộ Giao thông vận tải: Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

15/10/2018 03:52

Sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/10/2018 03:50

Llĩnh vực tài nguyền và môi trường: Cắt giảm hơn 60% điều kiện đầu tư kinh doanh

Video
Cải cách hành chính năm 2017 - Một số điểm nổi bật
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
15/10/2018 03:47

“Chạy” tín nhiệm và sự “cảnh giác, lo xa” của ông Trương Tấn Sang

15/10/2018 03:45

Chủ động từ chức khi không còn uy tín: Muộn còn hơn không

09/10/2018 10:38

Sắp xếp lại biên chế, làm sao để không thiếu giáo viên cục bộ?

04/10/2018 01:41

Vì sao kết nối giải quyết thủ tục đất đai vẫn ‘nửa điện tử, nửa giấy’?

02/10/2018 04:12

Cứ giảm biên chế giáo viên thì vài năm nữa lại đi xóa mù chữ

User Online
Lượt truy cập
12911238
Khách online 269

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.