Ngày 19/09/2018 07:26 PM
Ngày 19/09/2018 07:26 PM
10/07/2018 03:34
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đơn giản hóa 90% thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành

Ngày 10/7, báo cáo với Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thái Bình cho biết, Bộ đã đơn giản hóa 53% điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa hồ sơ của 9/10 thủ tục hành chính (TTHC) về kiểm tra chuyên ngành, đạt 90%.

Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình báo cáo tại buổi kiểm tra

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 09/3/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã ban hành Kế hoạch hoạt động của Bộ với 35 nhiệm vụ cụ thể và đã hoàn thành 35/35 nhiệm vụ, đạt 100%.

Tổng hợp rà soát các quy định về đầu tư kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh các ngành nghề có điều kiện, Bộ trưởng cũng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 53% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực VHTTDL và phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ của 9/10 TTHC về kiểm tra chuyên ngành, đạt 90%.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 về tăng cường hiệu lực, quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, cài đặt lên Hệ thống dịch vụ trực tuyến của Bộ đối với thủ tục thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

          Tiếp tục triển khai kết nối Cơ chế hải quan một cửa quốc gia nhằm rút ngắn thời gian thông quan xuất nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành, phê duyệt Dự án “Kết nối Cơ chế hải quan một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020”,  tổ  chức rà soát, loại bỏ những quy định chồng chéo, bất cập đối với việc quản lý hàng hóa chuyên ngành của Bộ.

Sau khi Luật Du lịch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao được Quốc hội thông qua, 152/152 TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ được Chính phủ giao đơn giản hóa đã được thực thi đạt tỉ lệ 100%.

Về đơn giản hóa đối với nhóm TTHC, quy định liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ đã đề xuất Bộ Công an thực hiện phương án đơn giản hóa 08/13 thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tỉ lệ cắt giảm 31,43% chi phí tuân thủ TTHC. Về đơn giản hóa  đối với hồ sơ yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực, Bộ đã đơn giản hóa 39/68  TTHC, tỉ lệ cắt giảm 26,05% chi phí tuân thủ TTHC.

Bộ VHTTDL cũng đã đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết đơn giản hóa, sửa đổi bổ sung 119 TTHC trong 13 lĩnh vực có giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Hàng năm, Bộ cũng đã công bố danh mục các TTHC được chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền  quản lý nhà nước của Bộ; công bố danh mục 53 TTHC thực hiện và 36 TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Sau khi được công bố, các TTHC đều được công khai tại trụ sở cơ quan giải quyết TTHC, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trên trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Tổng số TTHC hiện nay của Bộ VHTTDL là 207 thủ tục.

Mặc dù vậy, việc rà soát các TTHC tại một số đơn vị còn mang tính thụ động, chưa thực sự được lãnh đạo đơn vị quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao kết quả CCHC của Bộ VHTTDL, đặc biệt đánh giá cao vai trò của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ đã rất quan tâm, sâu sát, lãnh đạo thực hiện công tác CCHC của Bộ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra một số hạn chế và đề nghị Bộ VHTTDL có biện pháp khắc phục như: một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chưa thực sự quyết liệt trong thực hiện CCHC, các Bộ, ngành, địa phương sau khi có kết quả PAR Index 2017 đã tổ chức họp bàn, phân tích để tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục nhưng Bộ VHTTDL chưa làm được, các cơ quan tham mưu thuộc Bộ cần giúp Bộ trưởng triển khai việc này sớm.

Việc rà soát TTHC ở một số đơn vị còn chậm, chưa quyết liệt, các dịch vụ công trực tuyến nếu không phát sinh hồ sơ cần nghiên cứu loại bỏ. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá chỉ số hài lòng người dân, doanh nghiệp trong việc cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Lãnh đạo Bộ quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với nhiệm vụ CCHC; tăng cường công tác xây dựng kế hoạch triển khai và công tác kiểm tra, thanh tra; khắc phục kịp thời các thiếu sót trong thời gian qua./.

Theo báo cáo kết quả chỉ số tổng hợp PAR index năm 2017, Bộ VHTTDL xếp hạng 13/19 các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Chỉ số thành phần cải cách TTHC, Bộ VHTTDL xếp thứ 6/19 các Bộ, cơ quan ngang Bộ, với điểm số cải cách TTHC là 14,03/16 điểm và chỉ số thành phần cải cách TTHC đạt 87,66%, cao hơn giá trị trung bình của các Bộ, cơ quan ngang Bộ tương ứng là 12,21 điểm và 76,30%. Theo quy định, tại lĩnh vực cải cách TTHC có 04 tiêu chí tự đánh giá của các Bộ với tổng số điểm tối đa là 10 điểm. Kết quả đánh giá thực tế cho thấy, có 04 đơn vị đạt tối đa 100% số điểm tại cả 04 tiêu chí này, trong đó có Bộ VHTTDL

Nguồn: Thanh Tuấn - Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đơn giản hóa 90% thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngànhChánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình báo cáo tại buổi kiểm tra Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 09/3/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã ban hành Kế hoạch
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
9 Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 -10/07/2018 10:10
Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình -09/07/2018 03:43
Tinh giản 2% biên chế hành chính năm 2019 -09/07/2018 02:39
Không thể dung túng thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm của cán bộ, công chức -09/07/2018 02:18
Khai mạc hội nghị quốc tế về Đô thị thông minh và Chính phủ điện tử 2018 -05/07/2018 04:19
Cả nước đã có gần 50.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 -05/07/2018 03:04
Chính phủ phải là cơ quan đi đầu về văn phòng "không giấy tờ" -02/07/2018 03:29
“Vẫn còn tình trạng ngại đề xuất những vấn đề mới có tính đột phá” -02/07/2018 01:53
Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin -02/07/2018 01:43
Tích hợp chính sách đối với cán bộ công tác ở vùng đặc biệt khó khăn -29/06/2018 03:00
Tin mới nhất
18/09/2018 04:33

Sẽ thí điểm hợp nhất 3 văn phòng ở 10 địa phương?

17/09/2018 03:32

Bộ Tài chính: Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018

17/09/2018 03:16

Quảng Bình: Công chức hơn 4 năm không được nhận lương

17/09/2018 03:06

Đến lúc áp KPI cho bộ trưởng, chủ tịch tỉnh thành như trong quản trị doanh nghiệp

17/09/2018 02:48

Kiên Giang: Thành lập thành phố Hà Tiên

Video
Cải cách hành chính năm 2017 - Một số điểm nổi bật
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
17/09/2018 01:53

Hết lo tiền quà tặng lễ kỷ niệm

11/09/2018 02:29

Có thật “9 người dân nuôi 1 cán bộ nhà nước”?

06/09/2018 02:48

9 người dân/1 cán bộ: Tinh giản không chỉ là cơ học

04/09/2018 03:56

Bỏ “biên chế suốt đời” - việc cần làm sớm

27/08/2018 01:57

Thanh lọc ban chỉ đạo

User Online
Lượt truy cập
12393073
Khách online 624

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.