Ngày 21/10/2018 09:08 AM
Ngày 21/10/2018 09:08 AM
07/08/2018 11:26
Nhiều Bộ nợ đọng văn bản, chậm cải cách

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ tập trung, gấp rút hoàn thành các dự thảo các văn bản còn nợ đọng. Tập trung cao độ cho việc xây dựng, hoàn thiện, ban hành các văn bản để chính thức áp dụng phương án đơn giản, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh.

                  Đến nay mới chính thức cắt giảm được 900/5.905 điều kiện kinh doanh (tương ứng 15,2%) của các ngành: Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin truyền thông

176 nhiệm vụ, 41 đề án quá hạn

Báo cáo số 290/BC-TCTTTg ngày 30/7/2018 về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và ban hành các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cho biết, 7 tháng năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 13.296 nhiệm vụ.

Trong đó có 5770 nhiệm vụ đã hoàn thành; 7350 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn; 176 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn (chiếm 2,9% tăng 0,3% so với tháng trước).

Về chương trình công tác, theo kế hoạch, 7 tháng có 195 đề án các bộ, cơ quan phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hết tháng 7, các bộ đã trình 154 đề án (đạt 79%), trong đó 56 đề án đã được ban hành (chiếm 36,4% số đề án đã trình); 41 đề án đã quá thời hạn chưa trình theo tiến độ.

Nợ 7 nghị định, 1 quyết định, 9 thông tư

Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, báo cáo cho biết: Hiện còn 7 nghị định và 1 quyết định cần ban hành thuộc trách nhiệm soạn thảo của các Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 nghị định); Bộ Tài chính (1 nghị định), Bộ Nội vụ (1 nghị định), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (1 nghị định), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (1 nghị định), Bộ Ngoại giao (1 nghị định), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1 quyết định).

Các bộ cũng còn nợ 9 thông tư, gồm: Bộ Công an (3 thông tư), Bộ Công Thương (2 thông tư), Bộ Thông tin và Truyền thông (1 thông tư), Bộ Tài chính (1 thông tư), Bộ Công an – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao – Bộ Quốc phòng (1 thông tư liên tịch), Công an – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao (1 thông tư liên tịch).

Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành đạt thấp

Về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, báo cáo cho biết, “đến nay đã chính thức cắt giảm, đơn giản hóa được 616/9339 (mới đạt 6,6%) danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành của các ngành: Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế.

Có 1249 danh mục (tương đương 13,3%) dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể, thuộc trách nhiệm của 6 bộ: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an. Nhìn chung, tỷ lệ cắt giảm danh mục sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành (kể các số đã cắt giảm và số lên phương án) đạt thấp so với yêu cầu đặt ra (19,9%).

Về đơn giản, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đến nay đã chính thức cắt giảm được 900/5905 điều kiện kinh doanh (tương ứng 15,2%) của các ngành: Công Thương, Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Còn 2363 điều kiện kinh doanh (40%) đã có phương án tiếp tục cắt giảm nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể, thuộc trách nhiệm của 14 Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính, Ngân hàng nhà nước.

Gấp rút hoàn thành dự thảo văn bản còn nợ đọng

Tổ công tác kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Các bộ tập trung, gấp rút hoàn thành các dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh còn nợ đọng trình Chính phủ thông qua hoặc ban hành theo thẩm quyền. Đồng thời chú ý việc soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực pháp luật trong thời gian tới, không để phát sinh nợ đọng mới.

Đề nghị lãnh đạo các Bộ dành thời gian thỏa đáng để giải quyết các vướng mắc, đặc biệt là những ý kiến còn khác nhau trong quá trình xây dựng văn bản.

Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành các văn bản.

Các Bộ, cơ quan tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm việc xây dựng và trình các đề án theo chương trình công tác, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Nhiều thủ tục, điều kiện còn phiền hà, tốn kém

Báo cáo của Tổ công tác cũng nêu rõ: Qua phản ánh của hiệp hội, doanh nghiệp, còn nhiều phản ánh về thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh vẫn còn phiền hà, tốn kém thời gian và phát sinh chi phí. Các phương án cắt giảm được đưa ra nhưng chưa được áp dụng trên thực tế (ví dụ như phản ánh của công ty ở thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù  doanh nghiệp đã thực hiện theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP nhưng lại vướng Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT nên hàng hóa vẫn lưu tại cảng hơn 80 ngày). Đề nghị các Bộ tập trung sửa đổi ngay các thông tư đồng bộ với Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, báo cáo cho biết: Tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa còn diễn ra ở nhiều nơi. Điển hình là phán ánh về 20 vụ việc tiêu cực đã được chuyển đến Bộ Tài chính xem xét xử lý theo thẩm quyền (công văn số 1629/VPCP-KSTT ngày 8/6/2018), trong đó phần lớn liên quan đến cán bộ, công chức hải quan nhận tiền bồi dưỡng trong quá trình thực thi công vụ, gây bức xúc cho doanh nghiệp. Đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo rà soát, kiểm tra và xử lý.

Tập trung cao độ xây dựng, ban hành các văn bản cải cách

Báo cáo đề nghị các Bộ quản lý chuyên ngành và điều kiện kinh doanh quyết liệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung cao độ cho việc xây dựng, hoàn thiện, ban hành các văn bản để chính thức áp dụng phương án đơn giản, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh. Thời hạn chậm nhất là 15/8/2018.

Việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh phải thực chất, khắc phục triệt để những bất cập hiện nay, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, giảm tối đa chi phí cho người dân, doanh nghiệp và xã hội./.

Theo baochinhphu.vn
Nhiều Bộ nợ đọng văn bản, chậm cải cáchĐến nay mới chính thức cắt giảm được 900/5.905 điều kiện kinh doanh (tương ứng 15,2%) của các ngành: Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin truyền thông 176 nhiệm vụ, 41 đề án quá hạn Báo cáo số 290/BC-TCTTTg ngày 30/7/2018 về tình
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Doanh nghiệp ‘chết yểu’ vì chờ ‘cải cách’ -02/08/2018 03:59
Chính sách “nhường ghế” có khả thi? -23/07/2018 11:12
Chuyên gia điểm những lý do khiến bộ máy "càng ngày càng phình" -23/07/2018 11:04
Thừa Thiên - Huế: Công chức bị chặn vào facebook bằng mạng ở công sở -17/07/2018 09:38
Tinh giản những người làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ -16/07/2018 11:12
Chi 51 tỷ đồng giải quyết việc tinh giản 1.300 công chức ngành thuế  -16/07/2018 11:10
10 năm hợp nhất: Hà Nội sắp xếp ‘ghế’ cán bộ như thế nào? -12/07/2018 11:10
Một loạt bất thường trong công tác cán bộ, tài chính ở Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương -10/07/2018 10:05
Khuyến khích cán bộ lớn tuổi nghỉ hưu sớm: Làm không khéo sẽ mất người tài -05/07/2018 02:43
40% nhân sự kém của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội là con 'ông này, bà kia' -05/07/2018 02:28
Tin mới nhất
15/10/2018 03:58

Hà Nội: Nâng cao tỷ lệ thẩm định tại chỗ với thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ

15/10/2018 03:55

Quy định mới rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng kiểm ô tô

15/10/2018 03:54

Bộ Giao thông vận tải: Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

15/10/2018 03:52

Sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/10/2018 03:50

Llĩnh vực tài nguyền và môi trường: Cắt giảm hơn 60% điều kiện đầu tư kinh doanh

Video
Cải cách hành chính năm 2017 - Một số điểm nổi bật
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
15/10/2018 03:47

“Chạy” tín nhiệm và sự “cảnh giác, lo xa” của ông Trương Tấn Sang

15/10/2018 03:45

Chủ động từ chức khi không còn uy tín: Muộn còn hơn không

09/10/2018 10:38

Sắp xếp lại biên chế, làm sao để không thiếu giáo viên cục bộ?

04/10/2018 01:41

Vì sao kết nối giải quyết thủ tục đất đai vẫn ‘nửa điện tử, nửa giấy’?

02/10/2018 04:12

Cứ giảm biên chế giáo viên thì vài năm nữa lại đi xóa mù chữ

User Online
Lượt truy cập
12912170
Khách online 346

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.