Ngày 22/01/2019 09:49 AM
Ngày 22/01/2019 09:49 AM
09/10/2018 10:43
Quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ngày 29/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Nghị định, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Ủy ban); được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật. Ủy ban có tên giao dịch quốc tế tiếng Anh viết tắt là CMSC.

Ủy ban có nhiệm vụ xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định; xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kế hoạch hoạt động dài hạn, 05 năm và hằng năm của Ủy ban và các chương trình theo quy định của pháp luật; tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị định nêu rõ, Ủy ban có Chủ tịch và không quá 04 Phó Chủ tịch. Chủ tịch và Phó Chủ tịch do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức gồm: Vụ Nông nghiệp; Vụ Công nghiệp; Vụ Năng lượng; Vụ Công nghệ và hạ tầng; Vụ Tổng hợp; Vụ Pháp chế, kiểm soát nội bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Trung tâm thông tin.

Nghị định cũng quy định 19 Tập đoàn kinh tế và các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc quản lý của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước được giao thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao từ các Bộ, UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật, trừ các doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành./.

Anh Cao - Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệpỦy ban có nhiệm vụ xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định xây dựng và trình
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Đà Nẵng: "Sở khoa học và công nghệ nên tổ chức lại còn 3 phòng" -09/10/2018 09:50
Hà Nội: Đề xuất không tổ chức hội đồng nhân dân ở cấp xã, phường, thị trấn -09/10/2018 09:24
Quảng Ninh đi đầu hợp nhất 7 chi cục thuế -02/10/2018 04:20
Để sắp xếp lại bộ máy Bộ Công an thành công: Xác định phải có sự “hy sinh“ -01/10/2018 12:37
Thí điểm hợp nhất ba Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố -25/09/2018 10:13
Công bố quyết định sáp nhập 4 Tạp chí Quân đội -11/09/2018 01:55
Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, giảm số lượng đơn vị trực thuộc -20/08/2018 09:43
Bộ Công an: Chức năng, nhiệm vụ không đổi, bộ máy tinh gọn hơn -13/08/2018 12:47
Bắc Ninh: Công bố quyết định hợp nhất văn phòng cấp ủy và chính quyền -07/08/2018 01:22
Lào Cai: Ra mắt Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai sau khi hợp nhất -30/07/2018 10:55
Tin mới nhất
04/12/2018 10:54

Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến người dân

04/12/2018 10:45

Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn và “sạch”

04/12/2018 10:31

Cần sớm có quy định từ chức

04/12/2018 10:09

Hướng dẫn về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

04/12/2018 10:07

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Thay vì nghe giảng hãy đối thoại

Video
Cải cách hành chính năm 2017 - Một số điểm nổi bật
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
04/12/2018 10:50

Dùng công nghệ kiểm soát tài sản cán bộ: Vẫn lo

26/11/2018 03:20

“Lò to, gió lớn, nắng hanh – Củi tươi, củi mục tất thành tro than!”

19/11/2018 10:55

Thiết kế lại cách vận hành của bộ máy

29/10/2018 03:00

Tín nhiệm của nhân dân

23/10/2018 03:09

Lòng tự trọng và 'văn hóa không chạy chức chạy quyền'

User Online
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 963

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.