Ngày 20/04/2018 07:50 AM
Ngày 20/04/2018 07:50 AM
07/07/2009 03:23
“Một cửa liên thông” - mô hình mới cần nhân rộng

Ông Nguyễn Văn Thao, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Văn phòng MCLT cho biết: Văn phòng MCLT của UBND tỉnh đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện theo cơ chế MCLT là mô hình mới của tỉnh, nó khác với cơ chế "một cửa" bởi thực hiện giải quyết một đầu mối đối với công việc của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước.Văn phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan " đầu mối" thực hiện cơ chế MCLT, được UBND tỉnh uỷ quyền chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp, bao gồm: Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, thẩm tra điều chỉnh dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; thẩm tra và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; đăng ký và xác nhận cam kết bảo vệ môi trường; các thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề thẩm định nhu cầu sử dụng đất; xác nhận việc chấp hành pháp luật về đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy; cấp giấy phép xây dựng.

Để Văn phòng đi vào hoạt động, UBND tỉnh bố trí bộ phận thường trực MCLT là lãnh đạo và trưởng phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh và các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, trong đó Sở Nội vụ có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính và việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức làm việc tại Văn phòng. Các thành viên trong Thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ chuyên viên làm việc tại Văn phòng MCLT là những người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn tốt,  có tinh thần nhiệt tình, thái độ phục vụ hoà nhã, chu đáo thuộc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường. các chuyên viên làm việc theo chế độ chuyên trách. Định kỳ thứ tư hàng tuần hoặc đột xuất, Thường trực MCLT mời đại diện lãnh đạo của các cơ quan có liên quan đến từng dự án cùng tham gia họp bàn thống nhất về chủ trương đầu tư và thẩm tra dự án đầu tư trước khi cấp giấy chứng nhận. Ý kiến của các thành viên tại cuộc họp là ý kiến của các cơ quan cử người đại diện. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng  đầu tư hơn 100 triệu đồng mua sắm máy móc, phương tiện làm việc và bố trí phòng làm việc rộng rãi ngay tại tầng 1 của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho chuyên viên và công dân đến giải quyết công việc…

Tới Văn phòng MCLT, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc nghiêm túc, tận tình của các cán bộ ở đây. Anh Nguyễn Xuân Trung, chuyên viên Văn phòng  bộc bạch: Mặc dù bộ phận MCLT mới đi vào hoạt động nhưng do được tập huấn từ trước nên anh em đều chủ động tiếp nhận công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả. Là nơi thường xuyên tiếp xúc với khách hàng và phải bảo đảm  hướng dẫn nhanh chóng, chính xác cho nhà đầu tư thực hiện 6 lĩnh vực liên quan đến hơn 20 thủ tục hồ sơ  nên  anh em bộ phận MCLT đều tự nghiên cứu tài liệu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc. Tuy nhiên, qua thực tế nảy sinh một số bất cập do bộ phận chỉ có 4 chuyên viên vừa trực tiếp giải quyết công việc cho khách hàng, vừa phải chuyển các hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền liên quan, hoặc chuyển qua bưu điện  tới các huyện, thành phố nên không bảo đảm thời gian theo quy định. Chẳng hạn việc cam kết môi trường chỉ được phép thực hiện  trong 5 ngày, trong khi đó hồ sơ đưa về các huyện cũng mất vài ngày, chưa kể thời gian người có thẩm quyền đi thẩm định và xem xét phê duyệt. Đây chỉ là một trong số những khó khăn mà bộ phận MCLT gặp phải. Mặc dù vậy, anh em Văn phòng MCLT xác định phải cố gắng khắc phục khó khăn để giải quyết công việc cho nhà đầu tư một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất. Chính vì vậy, chỉ trong 2 tuần đầu, Văn phòng MCLT đã giải quyết xong 10 hồ sơ của khách hàng xin cấp phép đầu tư và 50 hồ sơ đăng ký kinh doanh,  bảo đảm rút ngắn thời gian làm thủ tục theo quy định của nhà nước xuống từ 5 đến 10 ngày. Nhận xét về giải quyết công việc tại bộ phận MCLT, anh Huỳnh Huệ Nhân, 37 tuổi ở làng Kiểu, xã Bích Sơn (Việt Yên) tỏ ra hài lòng khi làm thủ tục xin cấp phép đầu tư: "Mấy năm trước tôi làm thủ tục xin cấp phép đầu tư xây dựng công ty may mặc Tín Trực phải mất rất nhiều thời gian đi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhưng lần này đến bộ phận MCLT, tôi không phải chạy nhiều nơi hay chờ đợi lâu như trước, hơn nữa tôi còn được cán bộ ở đây tư vấn, chỉ dẫn, giải quyết công việc gọn nhẹ, không gây phiền hà, sách nhiễu, đáp ứng mong muốn của nhà đầu tư".

Qua thực tế cho thấy, thực hiện cơ chế MCLT đã thật sự cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần đơn giản hoá các thủ tục, rút ngắn thời gian chờ đợi và giảm chi phí, phiền hà cho nhà đầu tư nhưng vẫn bảo đảm công khai minh bạch, đúng pháp luật; tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư thực hiện dự án, nhằm cải thiện môi trường thu hút các nhà đầu tư vào địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

 

5 yêu cầu về đẩy mạnh cải cách hành chính

- Cải cách hành chính phải đáp ứng yêu cầu hoàn thiện nhanh và đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy dân chủ trong đời sống xã hội; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và sự tham gia của mọi người dân vào tiến trình phát triển của đất nước.

- Cải cách hành chính nói chung, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính phải bảo đảm thuận lợi nhất cho  nhân dân, doanh nghiệp và góp phần tích cực chống quan liêu, phòng và chống tham nhũng, lãng phí.

- Xây dựng tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan, giữa các cấp chính quyền, giữa chính quyền đô  thị và chính quyền nông thôn, giữa tập thể và người đứng đầu cơ quan hành chính; hoạt động có kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Cải cách hành chính phải đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tận tuỵ phục vụ nhân dân.

- Cải cách hành chính phải hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, ứng dụng có hiệu quả thành tựu phát triển khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin.

(Trích Nghị quyết số 17, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá X)

Báo Bắc Giang Online
“Một cửa liên thông” - mô hình mới cần nhân rộngÔng Nguyễn Văn Thao, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Văn phòng MCLT cho biết: Văn phòng MCLT của UBND tỉnh đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện theo cơ chế MCLT là mô hình mới của tỉnh, nó khác với cơ chế "một cửa" bởi thực hiện giải quyết một
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm
Nên chữa bệnh hình thức trong cải cách hành chính -29/06/2009 09:41
WB đầu tư 177 triệu USD cho hệ thống giáo dục Việt Nam -29/06/2009 09:32
Nên khuyến khích ứng dụng tin học ở UBND xã, phường -29/06/2009 09:30
Thời gian trả hồ sơ hành chính: Chưa đúng tinh thần cải cách -29/06/2009 09:27
Đẩy mạnh phân cấp trong thực hiện cải cách hành chính -22/06/2009 03:15
Cải cách thủ tục hành chính: Hãy cùng chung sức đóng góp ý kiến -22/06/2009 02:49
“Đột phá đầu tiên phải là cải cách hành chính”  -22/06/2009 02:37
Phần mềm quản lý còn bất ổn -03/06/2009 09:04
Xét tuyển đào tạo tiến sỹ từ năm 2010 -02/06/2009 09:00
Sử dụng và bồi dưỡng nhân tài còn nhiều bất cập -27/05/2009 06:31
Tin mới nhất
16/04/2018 10:36

Bạc Liêu: Giám đốc sở làm sai và vượt thẩm quyền chủ tịch tỉnh

16/04/2018 10:30

Cán bộ tròn trách nhiệm công vụ mới có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả

16/04/2018 10:20

Bạc Liêu: Giám sát thực hiện các chỉ số PCI và PAPI cấp tỉnh giai đoạn 2015-2017

16/04/2018 10:19

Ninh Thuận: Lần đầu tiên tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo

16/04/2018 10:17

Gia Lai: Hơn 1.400 giáo viên trong tình trạng xét chấm dứt hợp đồng

Video
Nam Định - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân
Chuong trinh tong the 2010 Tinh hinh trien khai Cac co che cai cach Cau chuyen CCHC Thao luan Y kien bao chi Y kien nguoi dan Dia chi lien he

kênh thông tin đang được cập nhật

Ý kiến báo chí
16/04/2018 10:32

Nhiều Thứ trưởng đang chờ việc: Sao không làm dân được?

10/04/2018 03:39

“Trên nóng thì… mặc kệ trên”!

27/03/2018 03:12

Cán bộ thuế khởi tố vụ án như công an: Thêm những nỗi lo

27/03/2018 03:03

“Kiểm toán” công chức, viên chức dư thừa

20/03/2018 10:54

Quan chức, công chức chạy theo học hàm để làm gì?

User Online
Lượt truy cập
10038545
Khách online 263

Trang tin điện tử về Cải cách hành chính Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ
Giấy phép số 79/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp
Quản lý Trang tin:Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 62821016- Fax: (844) 39740617- Email: websitecchc@moha.gov.vn
Biên tập Trang tin: Vụ Cải cách hành chính- Bộ Nội vụ. Điện thoại: (844) 08046247 - Fax: (844) 39740617 - Email:vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.