• Thành Phố Thông Minh: Cơ Hội Của Chuyển Đổi Số

    Việc xây dựng thành phố thông minh đang là nhu cầu cấp thiết với các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Bởi đây được xác định là yếu tố cốt lõi nhằm thực hiện quá trình chuyển đổi từ mô hình kinh tế - xã hội truyền thống sang số hóa mà Việt Nam đang thực hiện.

  • Chúng Ta Phải Cải Cách Đủ Mạnh

    Đại dịch COVID-19 làm cho việc đạt mục tiêu nhiệm kỳ trở thành thách thức chưa từng có; tạo nên áp lực thúc đẩy đổi mới. Cần có cải cách, tái cơ cấu đủ mạnh để đạt các mục tiêu tăng trưởng và phát triển.

  • Đắk Lắk với kế hoạch "Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu"

    Nhằm thúc đẩy việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, ngày 29/11/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký Quyết định số 3330/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.