Hà Nội: Công Tác Cải Cách Hành Chính Tại Các Quận Tây Hồ Và Huyện Ba Vì

17:27 08/11/2021 | Lượt xem : 318

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 318

Quận Tây Hồ: Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Huyện Ba Vì: Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính

* Quận Tây Hồ: Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Thực hiện kế hoạch về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, quận Tây Hồ đã nhanh chóng triển khai kế hoạch, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển nền hành chính nước nhà liêm chính, kiến tạo, phục vụ tốt nhất quyền lợi của Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước. Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quán triệt phương châm 5 dễ “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát” trong triển khai tổ chức thực hiện đề án, chuyên đề, kế hoạch thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức và cơ quan hành chính Nhà nước, Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng các chỉ tiêu cụ thể về công tác chỉ đạo điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Chính quyền điện tử, chính quyền số.

Theo đó, quận Tây Hồ đặt chỉ tiêu đến năm 2023, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt trên 85%; đến năm 2025 đạt tối thiểu 95%. Đến năm 2025, phấn đấu có thêm 20% số lượng thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian.

Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã phân công các phòng chuyên môn tham mưu theo các nội dung cụ thể, Phòng Nội vụ quận chịu trách nhiệm công tác tham mưu, hướng dẫn chung từ quận tới cơ sở; công tác về cải cách thể chế giao Phòng Tư pháp quận tham mưu; Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận tham mưu triển khai 9 kế hoạch về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc TP. Hà Nội, quận Tây Hồ đứng thứ 10 trên tổng số 30 quận, huyện. Đến năm 2020, công tác cải cách hành chính quận Tây Hồ đã vươn lên vị trí thứ 5/30 quận, huyện của TP. Hà Nội.

Để đạt được những kết quả trên, trong thời gian qua cán bộ công chức thuộc các đơn vị chức năng từ quận đến phường đã không ngừng học tập rèn luyện nâng cao trình độ và kỹ năng làm việc, để kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính đáp ứng tốt những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Việc ban hành và triển khai công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 khẳng định quyết tâm của chính quyền quận Tây Hồ trong xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân góp phần phát triển quận Tây Hồ bền vững.

 

* Huyện Ba Vì: Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính

Thực hiện chương trình của huyện ủy về "đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về cải cách hành chính năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.

Nhằm góp phần giúp đơn vị, địa phương kịp thời tháo gỡ những bất cập và bức xúc của người dân liên quan đến các thủ tục hành chính và có những giải pháp thích hợp góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp và hiện đại. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã ban hành và triển khai 6 kế hoạch, 4 quyết định, 3 thông báo, 6 công văn liên quan đến công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nhờ đó, trong 6 tháng cấp huyện đã tiếp nhận 3.331 hồ sơ, đã giải quyết 3.168 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là 2.827 hồ sơ, đang giải quyết là 163 hồ sơ, quá hạn là 4 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực quản lý đô thị, văn hóa thông tin và nội vụ.

Cấp xã đã tiếp nhận 24.043 hồ sơ, đã giải quyết 23.644 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn và đúng hạn là 22.966 hồ sơ, đang giải quyết là 399 hồ sơ, quá hạn là 678 hồ sơ thuộc các lĩnh vực bảo trợ xã hội, chứng thực, hộ tịch, người có công, địa chính; hồ sơ tạm dừng là 32 hồ sơ.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bưu điện huyện Ba Vì thực hiện tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính của công dân qua hệ thống bưu chính trừ một số trường hợp bắt buộc phải nộp và nhận trực tiếp.

Tuy nhiên, huyện Ba Vì vẫn còn tồn tại một số hạn chế chưa thực hiện được trong công tác cải cách hành chính như một số lỗi phần mềm dẫn đến giải quyết hồ sơ chậm muộn, máy móc thiết bị còn thiếu thốn hoặc không đảm bảo, trụ sở một cửa tại một số xã còn khó khăn chưa đảm bảo… Cần phải đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn để công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện ngày càng hoàn thiện hơn.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì Đỗ Quang Trung đề nghị lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện và tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các công việc được phân công, không để hồ sơ quá hạn, chậm muộn.

Đồng thời, tổ chức khen thưởng và xử lý đúng người, đúng quy định trong công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước, phải thực hiện thật tốt văn hóa nơi công sở, đảm bảo tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân; nâng cao sự hài lòng của công dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước và thực hiện tốt các nội dung công tác cải cách hành chính năm 2021 đúng theo kế hoạch đã đề ra…

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến xã trong thời gian qua, góp phần cải thiện phần nào các chỉ số trong công tác cải cách hành chính của huyện.


Nguồn: kinhtedothi.vn

Tin khác