Ninh Bình: Kế Hoạch Triển Khai Hồ Sơ Sức Khỏe Điện Tử Giai Đoạn 2021 - 2025

17:39 08/11/2021 | Lượt xem : 157

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 157
Triển khai Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 04/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025, ngày 08/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Hồ sơ sức khỏe là tài liệu y tế ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe của một người từ lúc sinh ra cho đến mất đi theo mẫu quy định của Bộ Y tế. Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) là bản tin học hóa của hồ sơ sức khỏe được lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử.

Kế hoạch đặt mục tiêu: Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện triển khai nhân rộng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo quản lý đầy đủ các thông tin theo quy định; Thu thập trực tiếp thông tin sức khỏe của người dân; đồng thời, thu thập lịch sử khám chữa bệnh của người dân từ cơ sở khám chữa bệnh vào EHR thông qua các tiêu chuẩn của ngành Y tế; Hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh, từng bước tích hợp dữ liệu về Trung tâm dữ liệu tập trung của tỉnh và kết nối với Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia.

Năm 2018, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã triển khai thí điểm EHR tại xã Đức Long và thị trấn Nho Quan thuộc huyện Nho Quan, có khoảng 8.000 người dân thuộc huyện Nho Quan được tạo lập EHR đầy đủ nội dung. Kết quả đánh giá cho thấy việc triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử mang lại những lợi ích cho người dân, các cơ sở y tế và các cơ quan quản lý y tế. Trên cơ sở kết quả đạt được, Kế hoạch đặt ra lộ trình: Năm 2023, đạt 65% và năm 2024 tăng lên đạt 95% người dân trên địa bàn tỉnh có EHR, được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên, từng bước tích hợp dữ liệu về Trung tâm dữ liệu tập trung của tỉnh Ninh Bình và kết nối với Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung vào các nội dung hoạt động: Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện phần mềm hồ sơ sức khỏe; Gắn quản lý hệ thống mã định danh y tế cho người dân; Về quản lý thông tin, dữ liệu; Triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử; Triển khai các tài liệu chuyên môn và các văn bản hướng dẫn về phần mềm hồ sơ sức khỏe theo quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Y tế là cơ quan thường trực, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Xây dựng hệ thống EHR có ý nghĩa quan trọng, phục vụ trực tiếp người dân trong việc quản lý thông tin sức khỏe của mình một cách chủ động, liên tục và có hệ thống, đồng thời giảm chi phí khám chữa bệnh. EHR cung cấp cho bác sĩ và cán bộ y tế đầy đủ các thông tin về tiền sử bệnh, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, kết hợp với thăm khám hiện tại để chẩn đoán kịp thời, chính xác. Đặc biệt, các thông tin này được thông suốt giữa các tuyến sẽ giúp quá trình phối hợp điều trị thuận lợi hơn. EHR còn có ý nghĩa trong việc quản lý chi phí bảo hiểm y tế một cách minh bạch, hiệu quả. Triển khai EHR góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân của ngành y tế, đây là căn cứ thực tiễn để dự báo, hoạch định chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng, tiến tới xây dựng y tế điện tử, từng bước phát triển y tế thông minh trong tương lai.


Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ

Tin khác