6 Vấn đề tiếp tục xin ý kiến sửa đổi Bộ luật Lao động

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), xin ý kiến Nhân dân, các Bộ, ngành và chuyên gia để trình Quốc hội. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết còn 6 vấn đề trong dự án này cần tiếp tục thảo luận sâu sắc hơn: 1. Mở rộng khung thoả thuận về làm thêm giờ tối đa; 2. điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, Bộ trình 2 phương án; 3. Về tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở  để bảo đảm tuân thủ các quy định của quốc tế; 4. Về thời gian nghỉ Tết âm lịch; 5. Bổ sung 1 ngày nghỉ lễ là Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7 Dương lịch); 6. Bổ sung quy định thống nhất thời gian làm việc của các cơ quan hành chính trên cả nước.
Tại buổi họp, hầu hết các Bộ, ngành đều đồng tình với các nội dung sửa đổi của dự án Bộ luật và ủng hộ cách thức đặt vấn đề khác nhau, có “độ mở” về thông tin và phương án lựa chọn đối với các nội dung cần xin ý kiến Quốc hội và nhân dân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để bổ sung vào dự thảo; đồng thời, tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân, nhất là người lao động, các chuyên gia, nhà khoa học về các nội dung của Bộ luật mới.
Trong đó, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có lập luận và lý giải rõ hơn về yêu cầu và tính phù hợp của khoảng cách tuổi hưu của nam và nữ theo phương án đã nêu đối với thị trường và tâm lý của xã hội; về cơ chế lương luỹ tiến đối với trường hợp làm thêm giờ; nghiên cứu, bổ sung phạm vi điều chỉnh của dự án về cơ chế giải quyết tranh chấp lao động,...

 Nguồn: baochinhphu.vn