Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử phù hợp để xây dựng kinh tế số, Chính phủ điện tử

Thông qua Hội thảo, Ban Tổ chức lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử phục vụ công tác tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử. Việc này phù hợp với bối cảnh các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến giao dịch điện tử đều mong muốn sửa đổi để Luật Giao dịch điện tử theo kịp thực tiễn, tạo điều kiện cho giao dịch thương mại điện tử phát triển, là cơ sở để Việt Nam xây dựng kinh tế số, Chính phủ điện tử.
Tuy nhiên, sau gần 15 năm triển khai thi hành, đến thời điểm hiện tại, Luật Giao dịch điện tử đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn. Luật này hiện thiếu nhất quán trong quy định chi tiết đối với thông điệp dữ liệu về định dạng, thời gian gửi, nhận, lưu trữ, chuyển đổi, dẫn tới khó khăn khi liên thông, công nhận lẫn nhau giữa các hệ thống. Luật thiếu quy định về xác thực danh tính điện tử đối với các cá nhân, tổ chức trong giao dịch điện tử.
Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Anh Dũng chỉ rõ, hiện nay, quy định về giá trị pháp lý, giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu, tính pháp lý và trường hợp áp dụng chữ ký điện tử chưa rõ ràng. Luật Giao dịch điện tử hiện thiếu quy định về giao kết và hợp đồng điện tử.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và phát triển kinh tế số tại Việt Nam, chữ ký điện tử là một công cụ đắc lực nhất phục vụ chuyển đổi số. Để thúc đẩy thanh toán số, các chuyên gia đề cập đến những thay đổi về khuôn khổ pháp lý của chữ ký điện tử. Theo các chuyên gia, cần hướng đến các tiêu chí là bối cảnh xung quanh công đoạn ký, làm rõ danh tính, ý định ký và thao tác thêm chữ ký vào thông điệp dữ liệu của chủ thể. Cùng với đó là việc cân đối giữa rủi ro của giao dịch điện tử và tiện ích, chi phí đối với các chủ thể tham gia giao dịch.
Nhiều ý kiến đóng góp tại hội thảo đề cập đến việc cần xây dựng bổ sung quy định bảo hiểm và đền bù thiệt hại đối với các giao dịch điện tử nhằm thúc đẩy sự tin tưởng sử dụng của khách hàng. Cùng với đó là cần phân định điều kiện đảm bảo an toàn cho các nhân và doanh nghiệp về hạng mục chữ ký số...

Nguồn: ttxvn