Quy định lệch pha, tỉnh xếp hàng hỏi bộ, doanh nghiệp chờ cả năm

Việc rà soát, hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm là một yêu cầu quan trọng, cấp bách; tạo khả năng đột phá, động lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước nhanh và bền vững. Theo Thủ tướng Chính phủ, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đang có rất nhiều thuận lợi với cả 3 yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”.
 “Tôi đề nghị quý vị hiến kế làm thế nào, cần có cơ chế gì để giải quyết bài toán điều phối vùng hiệu quả, nhất là những vấn đề mang tính liên tỉnh, liên vùng”, Thủ tướng Chính phủ nói.
Hưởng ứng lời đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC thẳng thắn chỉ rõ, tuy có cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhưng từ mong muốn đến thực hiện có khoảng cách. Bà dẫn con số báo cáo cắt giảm được hơn 61% điều kiện kinh doanh và cho rằng, nhiều nơi chỉ cắt giảm về số lượng, còn thời gian thì không giảm, thậm chí còn tăng cao hơn. “Từ thực tiễn, chúng tôi thấy nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành chính là quy trình, từ thực hiện đến phối hợp”, bà Dung nói. 
Theo bà, hiện nay nhiều địa phương rất lúng túng trong việc hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện quy trình, thủ tục, nhất là với các dự án lớn. Mỗi địa phương có cách hiểu khác nhau, thậm chí trong cùng một địa phương cũng có cách hiểu không nhất quán. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều quy định của pháp luật đang có điểm lệch pha, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Vì vậy, nhiều địa phương phải xếp hàng lên Bộ xin ý kiến, tốn nhiều thời gian, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của địa phương và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
“Chúng tôi kiến nghị, khi một địa phương vướng mắc, xin ý kiến thì các Bộ ngành cần chủ động ra văn bản hướng dẫn chung để các nơi khác gặp trường hợp tương tự có căn cứ để áp dụng”, bà Dung nói.
 “Việc doanh nghiệp phải chờ đợi vài ba tháng để có văn bản trả lời của Bộ, ngành là không hiếm, thậm chí không ít trường hợp chờ cả năm. Nếu quy trình nội bộ này được cắt giảm thì mới giải quyết được nút thắt của cải cách thủ tục hiện nay”, bà nhấn mạnh…

Nguồn: vietnamnet.vn