Tiếp tục cải cách thể chế tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Tại hội nghị đối thoại cấp cao về đề tài cải thiện môi trường đầu tư và thương mại Việt Nam do Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng (ACAPR) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức chiều ngày 12/12, có 12 ý kiến từ đại diện các doanh nghiệp đã phản ánh những thách thức về tiếp cận thị trường đối với hàng hóa và đầu tư vào Việt Nam, và môi trường kinh doanh tại Việt Nam…
Thay mặt Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến rất thực tế, phát sinh từ thực tế hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp. Từ các ý kiến này, các cơ quan chức năng liên quan sẽ hoàn thiện thể chế cũng như có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng đề nghị các Bộ, cơ quan rà soát thống nhất, hướng dẫn doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề doanh nghiệp phản ánh, nêu kiến nghị và có thời hạn giải quyết cụ thể. Bên cạnh đó, Ban Thư ký của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ tổng hợp ý kiến, các vấn đề để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ.
Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ Chính phủ 2016 - 2020, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng cho biết, chỉ đạo của Thủ tướng sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào các nhiệm vụ bứt phá, quyết liệt về cải cách thể chế để tạo dư địa cho tăng trưởng. Tinh thần Thủ tướng Chính phủ là vẫn quyết liệt xây dựng môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng cũng đề nghị các tiểu ban của Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục có những đóng góp với các cơ quan chức năng để giúp Việt Nam điều chỉnh thể chế, tạo được môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp.

Nguồn: baochinhphu.vn