Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ: Làm trước những việc người dân cần nhất

Sáng ngày 10/8, Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với 10 Bộ, cơ quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính. Trước đó, ngày 29/7, Tổ công tác đã làm việc với 11 Bộ, cơ quan về nội dung này.
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác, trong nhiệm kỳ này, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các Bộ, cơ quan, địa phương, chúng ta đã đạt được một số kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận với những sản phẩm cụ thể về Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính.
Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 với yêu cầu giãn cách xã hội, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp về Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính là vô cùng lớn, do đó việc này càng có ý nghĩa lớn. Chúng ta cũng đã có hành lang pháp lý căn cơ, đầy đủ cho vấn đề này, với văn bản điện tử được sử dụng như văn bản thông thường có chữ ký tươi.  
Báo cáo tổng hợp, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan - thành viên Tổ công tác của Thủ tướng, nêu rõ nhiều kết quả quan trọng mà 10 Bộ, cơ quan đã đạt được.
Theo đó, 10/10 Bộ được kiểm tra đã kết nối, liên thông gửi nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia; hầu hết các Bộ, cơ quan đã triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia.
Về cơ bản, 10/10 Bộ, cơ quan đã hoàn thành việc rà soát, xác định chế độ báo cáo để chuẩn hóa từng bước; đã có 7/10 bước đầu triển khai kết nối kỹ thuật, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…
Về  triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan tới hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, có 3/8 Bộ, cơ quan đã hoàn thành cả 3 nội dung về ban hành kế hoạch triển khai, thành lập Tổ công tác và ban hành danh mục các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.  
Kết luận buổi làm việc, Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng đánh giá cao sự vào cuộc mạnh mẽ của các Bộ trong thời gian qua, thay đổi cơ bản tình trạng cát cứ, “của anh của tôi” đã từng tồn tại ở một số lĩnh vực. Thời gian tới, Tổ công tác đề nghị các Bộ, cơ quan trước hết tập trung làm tốt các nhiệm vụ được giao để khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Tổ công tác đề nghị, các Bộ đã làm tốt thì tiếp tục phát huy; đồng thời, cố gắng khắc phục các thiếu sót như chưa sử dụng nhiều chữ ký số cá nhân hay chưa áp dụng gửi nhận văn bản điện tử ở cấp vụ, cấp phòng… Ngay cả Bộ Công Thương được đánh giá là tiên phong, thực chất cải cách cũng cần tiếp tục cố gắng để làm tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.
Về việc tích hợp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu không chạy theo số lượng mà quan trọng là phục vụ người dân, hiệu quả nhất.
“Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì là Văn phòng Chính phủ sẽ kiểm tra toàn bộ quy trình thủ tục rồi mới đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu còn kẹp giấy tờ con để tạo “xin - cho” thì phải bỏ hết, phải cải cách rồi mới đưa lên Cổng. Ngay cả thủ tục nào đã đưa lên mà thời gian sau đó không có hồ sơ do người dân thực hiện thì cũng xin phép gỡ bỏ khỏi Cổng”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ.
Tổ trưởng Tổ công tác cũng lưu ý các vấn đề khác như điều chỉnh mức phí dịch vụ chứng thực chữ ký số; đánh giá thực chất việc một số bộ công bố đã hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin…

Nguồn: baochinhphu.vn