Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Công bố 4 nghị quyết

 Ngày 26/3, thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ký Văn bản số 2672/TTKQH-TT về việc công bố bốn Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.
Cụ thể, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Theo đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy định tại Nghị quyết này bao gồm các trường hợp thành lập, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), xã, phường, thị trấn (cấp xã).
Nghị quyết số 655/NQ/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Nghị quyết số 656/NQ/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và bảy phường thuộc thị xã Mỹ Hào.
Nghị quyết số 658/NQ-UBTVQH14 về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.
Các nghị quyết được đăng toàn văn trên Báo Nhân Dân điện tử tại địa chỉ http://www.nhandan.com.vn.

Nguồn: nhandan.com.vn