• Ủy Ban Dân tộc: Hướng tới việc xây dựng hệ thống hành chính kiến tạo và phục vụ

    Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 nhằm xác định rõ những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021 - 2030.

 • Các sở, ngành đã sáp nhập chưa phải tách ra ngay

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết về “số phận” của các sở, ngành đã được hợp nhất, sáp nhập khi Nghị định mới của Chính phủ không quy định việc sáp nhập sở, ngành.  Ông nói: Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổ chức tổng kết việc thí điểm sáp nhập, hợp nhất 8 sở, ngành tại một số địa phương. Qua tổng kết sẽ đánh giá, phân tích những mặt được, mặt còn hạn chế của việc thí điểm rồi mới đưa ra quyết định có tiếp tục thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất sở, ngành nữa hay không.

 • "Biên chế do Chính phủ quản lý đã giảm 334.548 người"

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết điều này khi trình bày báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII tại Phiên họp 48 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, chiều ngày 16/9.

 • Hà Nội: Xây dựng lộ trình kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

  Ngày 27/7, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020.

 • Hà Nội: Cải cách tiền lương, hoàn thiện cơ chế thu hút nhân tài

  Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động như: tổ chức mạng lưới và nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, nhất là lao động có giá trị gia tăng thấp sang có giá trị gia tăng cao hơn, nâng cao tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài có chọn lọc, tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng.

 • Giảm biên chế, tăng số cục thuộc bộ

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII; Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

 • Hà Nội: Triển khai kế hoạch thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; họp trực tuyến đề phòng dịch Covid-19

  * Triển khai kế hoạch thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thịỦy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 932/UBND-NC, yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tham mưu triển khai Kế hoạch 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy Hà Nội, triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.

 • Công tâm trong sắp xếp cán bộ

  Trong tuần qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đối với 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; được áp dụng từ ngày 01/01/2020. Vấn đề được đặt ra là làm sao lựa chọn được cán bộ có trình độ vào bộ máy khi sắp xếp. Trao đổi với Phóng viên báo Đại Đoàn Kết, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, trong lựa chọn cán bộ phải đúng quy trình, quy định, cán bộ phải được sự tín nhiệm của cấp trên, cấp dưới và Nhân dân.

 • Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã: cơ hội để đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức

  Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định, việc sáp nhập huyện, xã cũng là cơ hội để đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức. Ai làm được việc thì bố trí vào bộ máy mới.

 • Thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  Ngày 27/11/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 5898/BNV-TCBC về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.