• Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội XIII

  Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 quy định rõ cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên cũng như việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội.

 • Ngành Thuế: Triển khai hợp nhất 106 chi cục thuế thành 49 chi cục thuế khu vực

  Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong đợt triển khai này sẽ thực hiện hợp nhất 106 chi cục thuế thuộc 16 cục thuế tỉnh, thành phố để thành lập 49 chi cục thuế khu vực, giảm 57 chi cục thuế.

 • Tinh gọn bộ máy cơ quan thuế phải bảo đảm không làm thất thu ngân sách

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của cơ quan thuế vừa bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, song không làm thất thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là việc tổ chức các chi cục vùng cần được nghiên cứu một các thận trọng, đi kèm với các giải pháp có hiệu quả trong việc phối hợp, sự vào cuộc của chính quyền địa phương tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) chiều ngày 20/6.

 • Giáo sư, Tiến sỹ Lê Minh Thông: Bộ máy của Bộ phải gọn và tinh

  Trước phiên thảo luận tại Quốc hội sáng ngày 10/6 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, GS. TS. Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với báo giới về một trong những nội dung sửa đổi nổi bật của dự án luật là quy định tăng thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng so với trước đây.Tăng cường trách nhiệm của bộ

 • Thủ tướng Chính phủ: Ban hành đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

  Ngày 07/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 705/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

 • Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí

  Ngày 04/6/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

 • Năm 2021-2026 sẽ thu gọn đầu mối các bộ, ngành

  Vừa qua, phát biểu tại Hội thảo Kiểm toán nhà nước trong tiến trình phát triển đất nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết Bộ Nội vụ đang xây dựng một loạt nghị định, đề án về cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

 • Bộ Nội vụ: Công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Vĩnh Phúc

  Ngày 11/6/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 272/TB-TTBNV kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/12/2018.

 • Phú Yên: Thành lập Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

  Ngày 3/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức, cán bộ về việc sáp nhập Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Phú Yên và Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên.

 • Sắp xếp đơn vị hành chính phải thật chặt chẽ, thận trọng

  Các địa phương đang triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”. Bên cạnh mục tiêu tổ chức hợp lý đơn vị hành chính gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì yêu cầu đặt ra là quá trình thực hiện phải chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội.