• Hà Nội: Cải cách tiền lương, hoàn thiện cơ chế thu hút nhân tài

  Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động như: tổ chức mạng lưới và nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, nhất là lao động có giá trị gia tăng thấp sang có giá trị gia tăng cao hơn, nâng cao tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài có chọn lọc, tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng.

 • Giảm biên chế, tăng số cục thuộc bộ

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII; Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

 • Hà Nội: Triển khai kế hoạch thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; họp trực tuyến đề phòng dịch Covid-19

  * Triển khai kế hoạch thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thịỦy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 932/UBND-NC, yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tham mưu triển khai Kế hoạch 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy Hà Nội, triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.

 • Công tâm trong sắp xếp cán bộ

  Trong tuần qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đối với 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; được áp dụng từ ngày 01/01/2020. Vấn đề được đặt ra là làm sao lựa chọn được cán bộ có trình độ vào bộ máy khi sắp xếp. Trao đổi với Phóng viên báo Đại Đoàn Kết, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, trong lựa chọn cán bộ phải đúng quy trình, quy định, cán bộ phải được sự tín nhiệm của cấp trên, cấp dưới và Nhân dân.

 • Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã: cơ hội để đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức

  Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định, việc sáp nhập huyện, xã cũng là cơ hội để đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức. Ai làm được việc thì bố trí vào bộ máy mới.

 • Thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  Ngày 27/11/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 5898/BNV-TCBC về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

 • Sáp nhập huyện, xã, bao nhiêu cán bộ mất ghế?

  “Ai cũng đều có chỗ đứng của mình dưới ánh nắng mặt trời. Tư duy “mất ghế” bây giờ đã cũ và cổ quá rồi, vì chúng ta không làm ở chỗ này thì sẽ làm ở chỗ khác. Còn lo ngại mất vị trí, người đang làm lãnh đạo, quản lý lại xuống chuyên viên cũng không có…”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trao đổi với Báo Tiền phong về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

 • Bộ Nội vụ: 42 tỉnh, thành phố phải sắp xếp 623 đơn vị hành chính cấp xã

  Bộ Nội vụ vừa có Báo cáo nhanh thống kê số liệu về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Cũng theo Báo cáo, đến nay cả nước cơ bản đã thực hiện việc rà soát số liệu để xác định số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021. Hiện chỉ còn hai địa phương là Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh và chưa tổng hợp được số liệu về diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

 • Bàn về vấn đề tinh giản cấp phòng trong bộ máy hành chính nhà nước

  Cải cách bộ máy hành chính nhà nước nói chung và tổ chức cấp phòng nói riêng là vấn đề khó khăn, phức tạp. Để làm tốt công tác này cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau, nhằm xây dựng bộ máy hành chính ngày càng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách bộ máy hành chính nhà nước.

 • Trưởng Ban kinh tế Trung ương: phải thường xuyên tổng kết, giám sát công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy

  Đó là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020; định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 và 2045.