Đà Nẵng: Công bố quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố

17:00 03/06/2019 | Lượt xem : 343

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 343
Sáng ngày 28/5, Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng trên cơ sở thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng
.Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng là cơ quan hành chính Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng.
Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng theo lĩnh vực được phân công. Trụ sở của Văn phòng đặt tại Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng.
Tại buổi lễ thành phố cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hùng Anh (nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng) giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.
Bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Nam (nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng), ông Hoàng Sơn Trà (nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng), ông Trần Văn Hấn (nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội TP. Đà Nẵng), ông Đoàn Xuân Hiếu (nguyên Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng)  giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định…

Nguồn: baochinhphu.vn