Tinh gọn bộ máy cơ quan thuế phải bảo đảm không làm thất thu ngân sách

14:00 24/06/2019 | Lượt xem : 636

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 636
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của cơ quan thuế vừa bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, song không làm thất thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là việc tổ chức các chi cục vùng cần được nghiên cứu một các thận trọng, đi kèm với các giải pháp có hiệu quả trong việc phối hợp, sự vào cuộc của chính quyền địa phương tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) chiều ngày 20/6.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế liên tục được tăng cường; mở rộng khai thuế, nộp thuế điện tử đạt trên 98% số doanh nghiệp; triển khai hệ thống hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đã thí điểm thực hiện hóa đơn điện tử... Số giờ nộp thuế giảm dần qua các năm từ 537 giờ xuống còn 351 giờ, được các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp ghi nhận.
Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp đã được hoàn thiện và kiện toàn; thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, theo đó đã giảm được 1.590 đầu mối; xây dựng đề án Chi cục thuế vùng...
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Thuế tập trung để triển khai Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tới việc chú trọng từ công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ quản lý thuế, đến người nộp thuế, đặc biệt là việc ban hành các văn bản hướng dẫn luật phải bảo đảm hiệu lực đồng thời với Luật Quản lý thuế (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.
Về chính sách thuế, theo Chủ tịch Quốc hội, ngành thuế cần rà soát tất cả các chính sách về thu ngân sách tại các luật, các văn bản dưới luật để nghiên cứu các vướng mắc, các nội dung của chính sách không có tính khả thi, từ đó đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xử lý để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của cơ quan thuế vừa bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, song không làm thất thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là việc tổ chức các chi cục vùng cần được nghiên cứu một các thận trọng, đi kèm với các giải pháp có hiệu quả trong việc phối hợp, sự vào cuộc của chính quyền địa phương (ví dụ như chi cục vùng sẽ quản lý thu tại ít nhất 2 huyện khác nhau).
"Đặc biệt, ngành thuế phải có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người nộp thuế để nuôi dưỡng được nguồn thu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh…

Nguồn: ttxvn