Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Right_Banner4

BNV.Modules.UserStats

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.955.120

Khách Online : 68

Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ

08:41 01/12/2008 | Lượt xem : 3409

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3409
Về việc ban hành biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Toàn văn Quyết định

Footer_Menu