Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Right_Banner4

BNV.Modules.UserStats

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.582.299

Khách Online : 18

Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ

09:01 01/12/2008 | Lượt xem : 3911

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3911
Về việc ban hành biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Toàn văn Quyết định

Footer_Menu