Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Right_Banner4

BNV.Modules.UserStats

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.646.845

Khách Online : 62

Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụTải file đính kèm

08:35 02/12/2008 | Lượt xem : 19902

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 19902
Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra

Toàn văn Quyết định

Footer_Menu