Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Right_Banner4

BNV.Modules.UserStats

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.147.703

Khách Online : 31

Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụTải file đính kèm

08:35 02/12/2008 | Lượt xem : 17670

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 17670
Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra

Toàn văn Quyết định

Footer_Menu