Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Right_Banner4

BNV.Modules.UserStats

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.047.608

Khách Online : 121

Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

08:36 02/12/2008 | Lượt xem : 3215

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3215
Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra

Toàn văn Quyết định

Footer_Menu