Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Right_Banner4

BNV.Modules.UserStats

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.258.511

Khách Online : 46

Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

08:36 02/12/2008 | Lượt xem : 7099

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7099
Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra

Toàn văn Quyết định

Footer_Menu