Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Right_Banner4

BNV.Modules.UserStats

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.858.196

Khách Online : 458

Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ Tải file đính kèm

15:19 07/11/2008 | Lượt xem : 8327

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8327
Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở cấp xã, phường đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

Toàn văn Quyết định

Footer_Menu