Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Right_Banner4

BNV.Modules.UserStats

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.706.646

Khách Online : 33

Quyết định số 1582/QĐ-TTg ngày 03/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ

10:23 12/11/2008 | Lượt xem : 9830

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9830
Về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Trọng Quát, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Toàn văn Quyết định

Footer_Menu