Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Right_Banner4

BNV.Modules.UserStats

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.858.493

Khách Online : 255

Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/08 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào CaiTải file đính kèm

08:24 07/11/2008 | Lượt xem : 6654

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6654
Ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lào Cai

Toàn văn Quyết định

Footer_Menu