Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Right_Banner4

BNV.Modules.UserStats

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.858.350

Khách Online : 588

Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/08 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Tải file đính kèm

09:21 07/11/2008 | Lượt xem : 6207

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6207
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

Toàn văn Quyết định

Footer_Menu