Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Right_Banner4

BNV.Modules.UserStats

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.147.657

Khách Online : 34

Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07/11/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụTải file đính kèm

09:25 01/12/2008 | Lượt xem : 9618

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9618
Hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Toàn văn Thông tư

Footer_Menu