Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Right_Banner4

BNV.Modules.UserStats

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.582.095

Khách Online : 61

Thông tư số 88/2008/TT-BTC ngày 14/10/2008 của Bộ Tài chính

09:49 12/11/2008 | Lượt xem : 9744

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9744
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008

Toàn văn Thông tư

Footer_Menu