Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.582.301

Khách Online : 20

Hệ thống hành chính Nhà nước

 • /DATA/2021/11/pttt102021-09_37_01_943.bmp?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng: Xây dựng hành lang pháp lý phát triển khoa học, công nghệ để nhân dân được hưởng thành tựu tương đương các nước

  Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chủ trì Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • /DATA/2021/11/ttt9-16_32_28_782.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng: Đầu tư xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển

  Sáng 16/9, chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trong cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đầu tư cho xây dựng, hoàn thiện thể chế chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững, đề nghị lãnh đạo các bộ ngành, địa phương đặc biệt quan tâm, dành nguồn lực đến công tác quan trọng này.

 • /DATA/2021/10/ok10_4-12_31_13_411.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chủ Tịch Quốc Hội: Sau sắp xếp, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương có tăng?

  Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, qua giám sát chuyên đề “việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021" phải trả lời được câu hỏi: việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 có tinh giản đầu mối, biên chế, đi liền với đó là chi phí, ngân sách giảm hay không? Có nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hay không?

 • /DATA/2021/07/a92-14_32_36_132.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  TP. HỒ CHÍ MINH: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP DU LỊCH VƯỢT KHÓ

  Ngày 06/7, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ngành Du lịch thành phố đã tập trung thực hiện đa dạng giải pháp triển khai nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển du lịch. Đặc biệt, ngành Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai đa dạng giải pháp cải cách hành chính hỗ trợ doanh nghiệp.

 • /DATA/2021/07/a91-14_29_56_608.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  HÀ NỘI: TÍCH HỢP 444 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

  Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành Báo cáo số 175/BC-UBND (ngày 25-6-2021) về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của thành phố.Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng qua, thành phố đã công bố 254 danh mục thủ tục hành chính, thay thế 14 thủ tục, bãi bỏ 175 thủ tục. Tính đến ngày 10/6, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố là 1.905, trong đó cấp sở, cơ quan tương đương sở là 1.525 thủ tục, cấp huyện là 272 và cấp xã là 108 thủ tục.

 • /DATA/2020/11/a77-09_47_21_069.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: YÊU CẦU TĂNG TỐC TRONG 2 THÁNG CUỐI NĂM

  Kết luận phần thảo luận kinh tế - xã hội tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020, Thủ tướng nêu rõ, càng khó khăn, chúng ta càng quyết tâm hơn nữa, ý chí hơn nữa để đưa đất nước tiến lên. Tình cảm tương thân tương ái của nhân dân với miền Trung chính là phải tăng sức sản xuất, phải làm nhiều hơn nữa để bù đắp cho tổn thất, mất mát về cơ sở vật chất, đời sống của người dân miền Trung. 

 • /DATA/2019/06/q11-15_58_59_403.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quy định mới của Chính phủ về cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ

  Ngày 05/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ. 

 • /DATA/2019/06/c12a8009-10_31_25_964.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phó Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu các cơ quan xử lý, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

  Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ đạo các Bộ xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp.Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 • /DATA/2019/04/q29-10_56_07_404.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chính phủ quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm luật tố cáo

  Ngày 10/04/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, trong đó quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm Luật Tố cáo.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tin nhân sự các Bộ, ngành, địa phương