Tin Video

Quảng Ninh cải cách hành chính thu hút đầu tư

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.090.075

Khách Online : 161

Hệ thống hành chính Nhà nước

 • /DATA/2019/04/q29-10_56_07_404.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chính phủ quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm luật tố cáo

  Ngày 10/04/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, trong đó quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm Luật Tố cáo.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tin nhân sự các Bộ, ngành, địa phương

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nhân sự mới các Bộ, Ngành, Địa phương

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ: Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

  Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.Theo Quyết định, 4 nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật: 1. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật phải phù hợp với yêu cầu của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị và nhu cầu khai thác sách, tài liệu pháp luật của người sử dụng. 2. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia phải gắn với mục tiêu, lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử; bảo đảm duy trì, khai thác sách, tài liệu pháp luật tập trung, liên tục, lâu dài; khai thác, sử dụng tối đa hạ tầng công nghệ thông tin hiện có; liên kết, trích xuất với các cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật. 3. Củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn để phục vụ rộng rãi nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin, sách, tài liệu pháp luật tại cơ sở; thống nhất quản lý, khai thác sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có trên địa bàn. 4. Nhà nước ưu tiên cấp phát, trang bị sách, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn nhằm bảo đảm thực hiện quyền của công dân trong tiếp cận thông tin pháp luật.Tra cứu, khai thác miễn phí Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

 • /DATA/2019/04/d9-10_03_50_057.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: Nhân rộng và biểu dương các gương điển hình về cải cách hành chính

  Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 07-KH/BCĐ về công tác năm 2019. Theo đó, Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó, tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

 • /DATA/2019/04/d8-09_59_36_315.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: 191 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành

  Trong quý I, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã chỉ đạo triển khai đồng bộ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019, trong đó 191 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành.

 • /DATA/2019/04/d2-09_35_32_014.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chủ tịch Quốc hội: Làm việc với tỉnh Kon Tum và tỉnh Bình Thuận

  Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, ngày 18/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ: phê duyệt đề án công dịch vụ công quốc gia

  Ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2010, định hướng đến năm 2025

  Ngày 07/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

 • /DATA/2019/03/c27-11_02_27_402.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII: Bước đi thận trọng, bài bản

  Theo nhiều chuyên gia, việc quy hoạch cán bộ cho một nhiệm kỳ sẽ bảo đảm tính tập trung hơn trong lựa chọn cán bộ có tài năng, đức độ thật sự.