Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.646.864

Khách Online : 57

Hệ thống hành chính Nhà nước

 • /DATA/2021/07/a92-14_32_36_132.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  TP. HỒ CHÍ MINH: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP DU LỊCH VƯỢT KHÓ

  Ngày 06/7, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ngành Du lịch thành phố đã tập trung thực hiện đa dạng giải pháp triển khai nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển du lịch. Đặc biệt, ngành Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai đa dạng giải pháp cải cách hành chính hỗ trợ doanh nghiệp.

 • /DATA/2021/07/a91-14_29_56_608.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  HÀ NỘI: TÍCH HỢP 444 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

  Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành Báo cáo số 175/BC-UBND (ngày 25-6-2021) về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của thành phố.Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng qua, thành phố đã công bố 254 danh mục thủ tục hành chính, thay thế 14 thủ tục, bãi bỏ 175 thủ tục. Tính đến ngày 10/6, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố là 1.905, trong đó cấp sở, cơ quan tương đương sở là 1.525 thủ tục, cấp huyện là 272 và cấp xã là 108 thủ tục.

 • /DATA/2020/11/a77-09_47_21_069.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: YÊU CẦU TĂNG TỐC TRONG 2 THÁNG CUỐI NĂM

  Kết luận phần thảo luận kinh tế - xã hội tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020, Thủ tướng nêu rõ, càng khó khăn, chúng ta càng quyết tâm hơn nữa, ý chí hơn nữa để đưa đất nước tiến lên. Tình cảm tương thân tương ái của nhân dân với miền Trung chính là phải tăng sức sản xuất, phải làm nhiều hơn nữa để bù đắp cho tổn thất, mất mát về cơ sở vật chất, đời sống của người dân miền Trung. 

 • /DATA/2019/06/q11-15_58_59_403.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quy định mới của Chính phủ về cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ

  Ngày 05/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ. 

 • /DATA/2019/06/c12a8009-10_31_25_964.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phó Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu các cơ quan xử lý, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

  Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ đạo các Bộ xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp.Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 • /DATA/2019/04/q29-10_56_07_404.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chính phủ quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm luật tố cáo

  Ngày 10/04/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, trong đó quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm Luật Tố cáo.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tin nhân sự các Bộ, ngành, địa phương

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nhân sự mới các Bộ, Ngành, Địa phương

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ: Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

  Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.Theo Quyết định, 4 nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật: 1. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật phải phù hợp với yêu cầu của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị và nhu cầu khai thác sách, tài liệu pháp luật của người sử dụng. 2. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia phải gắn với mục tiêu, lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử; bảo đảm duy trì, khai thác sách, tài liệu pháp luật tập trung, liên tục, lâu dài; khai thác, sử dụng tối đa hạ tầng công nghệ thông tin hiện có; liên kết, trích xuất với các cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật. 3. Củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn để phục vụ rộng rãi nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin, sách, tài liệu pháp luật tại cơ sở; thống nhất quản lý, khai thác sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có trên địa bàn. 4. Nhà nước ưu tiên cấp phát, trang bị sách, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn nhằm bảo đảm thực hiện quyền của công dân trong tiếp cận thông tin pháp luật.Tra cứu, khai thác miễn phí Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

 • /DATA/2019/04/d9-10_03_50_057.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: Nhân rộng và biểu dương các gương điển hình về cải cách hành chính

  Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 07-KH/BCĐ về công tác năm 2019. Theo đó, Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó, tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau: