Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.239.601

Khách Online : 13

Hệ thống hành chính Nhà nước

 • /DATA/2019/06/q11-15_58_59_403.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quy định mới của Chính phủ về cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ

  Ngày 05/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ. 

 • /DATA/2019/06/c12a8009-10_31_25_964.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phó Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu các cơ quan xử lý, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

  Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ đạo các Bộ xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp.Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 • /DATA/2019/04/q29-10_56_07_404.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chính phủ quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm luật tố cáo

  Ngày 10/04/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, trong đó quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm Luật Tố cáo.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tin nhân sự các Bộ, ngành, địa phương

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nhân sự mới các Bộ, Ngành, Địa phương

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ: Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

  Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.Theo Quyết định, 4 nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật: 1. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật phải phù hợp với yêu cầu của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị và nhu cầu khai thác sách, tài liệu pháp luật của người sử dụng. 2. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia phải gắn với mục tiêu, lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử; bảo đảm duy trì, khai thác sách, tài liệu pháp luật tập trung, liên tục, lâu dài; khai thác, sử dụng tối đa hạ tầng công nghệ thông tin hiện có; liên kết, trích xuất với các cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật. 3. Củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn để phục vụ rộng rãi nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin, sách, tài liệu pháp luật tại cơ sở; thống nhất quản lý, khai thác sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có trên địa bàn. 4. Nhà nước ưu tiên cấp phát, trang bị sách, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn nhằm bảo đảm thực hiện quyền của công dân trong tiếp cận thông tin pháp luật.Tra cứu, khai thác miễn phí Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

 • /DATA/2019/04/d9-10_03_50_057.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: Nhân rộng và biểu dương các gương điển hình về cải cách hành chính

  Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 07-KH/BCĐ về công tác năm 2019. Theo đó, Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó, tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

 • /DATA/2019/04/d8-09_59_36_315.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: 191 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành

  Trong quý I, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã chỉ đạo triển khai đồng bộ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019, trong đó 191 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành.

 • /DATA/2019/04/d2-09_35_32_014.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chủ tịch Quốc hội: Làm việc với tỉnh Kon Tum và tỉnh Bình Thuận

  Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, ngày 18/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ: phê duyệt đề án công dịch vụ công quốc gia

  Ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công.