Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.237.146

Khách Online : 01

Hệ thống hành chính Nhà nước

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Nguyễn Văn Bình

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Giàng Seo Phử

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chính phủ đương nhiệm

  Chính phủ đương nhiệm Các Bộ, cơ quan ngang Bộ Các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương  

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đinh Tiến Dũng

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Nguyễn Văn Nên

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cơ cấu tổ chức của Chính phủ

      Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có:         - Các bộ;         - Các cơ quan ngang bộ.     Quốc hội quyết định thành lập hoặc bãi bỏ các bộ và cơ quan ngang bộ theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Danh sách Thành viên Chính phủ khoá XII

  THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ KHOÁ XII THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: Ông Nguyễn Tấn Dũng PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 1. Ông Nguyễn Sinh Hùng 2. Ông Phạm Gia Khiêm 3. Ông Trương Vĩnh Trọng 4. Ông Hoàng Trung Hải 5. Ông Nguyễn Thiện Nhân LÃNH ĐẠO CÁC BỘ: 1. Bộ Quốc phòng: Ông Phùng Quang Thanh 2. Bộ Công an: Ông Lê Hồng Anh 3. Bộ Ngoại giao: Ông Phạm Gia Khiêm 4. Bộ Nội vụ: Ông Trần Văn Tuấn 5. Bộ Tư pháp: Ông Hà Hùng Cường 6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Ông Võ Hồng Phúc 7. Bộ Tài chính: Ông Vũ Văn Ninh 8. Bộ Công thương: Ông Vũ Huy Hoàng 9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ông Cao Đức Phát 10. Bộ Giao thông - Vận tải: Ông Hồ Nghĩa Dũng 11. Bộ Xây dựng: Ông Nguyễn Hồng Quân 12. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ông Phạm Khôi Nguyên 13. Bộ Thông tin và Truyền thông: Ông Lê Doãn Hợp 14. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân 15. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ông Hoàng Tuấn Anh 16. Bộ Khoa học và Công nghệ: Ông Hoàng Văn Phong 17. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ông Nguyễn Thiện Nhân 18. Bộ Y tế: Ông Nguyễn Quốc Triệu THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN NGANG BỘ: 1. Uỷ ban Dân tộc: Ông Giàng Seo Phử 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ông Nguyễn Văn Giàu 3. Thanh tra Chính phủ: Ông Trần Văn Truyền 4. Văn phòng Chính phủ: Ông Nguyễn Xuân Phúc THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ: 1. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ông Đào Hữu Nghĩa 2. Bảo Hiểm Xã hội Viẹt Nam: Ông Nguyễn Huy Ban 3. Thông tấn xã Việt Nam: Ông Nguyễn Quốc Uy 4. Đài Tiếng nói Việt Nam: Ông Vũ Văn Hiền 5. Đài Truyền hình Việt Nam: Ông Vũ Văn Hiến 6. Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh: Ông Lê Hữu Nghĩa 7. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Ông Đặng Vũ Minh 8. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam: Ông Đỗ Hoài Nam

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thông tấn xã Việt Nam