Tin Video

Quảng Ninh cải cách hành chính thu hút đầu tư

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.089.860

Khách Online : 225

Sáng kiến, giải pháp mới tại địa phương

 • /DATA/2019/05/928de6f3d4b33ded64a2-16_30_58_035.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Công Thương: Hướng tới mục tiêu bộ điện tử

 • /DATA/2019/05/bt-16_36_52_829.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Giao thông vân tải: Thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử

  Sáng ngày 15/5, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì cuộc họp giữa các thành viên Ban chỉ đạo nhằm đây mạnh hơn nữa kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải.

 • /DATA/2019/05/dinh_danh_dien_tu-16_44_27_538.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Việt Nam tiến tới xác thực, định danh điện tử

 • /DATA/2019/05/6dd9092de56b0c35557a-16_25_02_214.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Giải pháp xây dựng Chính phủ kiến tạo

  Chính phủ kiến tạo không phải là một thuật ngữ mới trên thế giới mà thực chất đã được lãnh đạo nhiều quốc gia nghiên cứu và áp dụng từ lâu. Quan niệm về nhà nước kiến tạo hay chính phủ kiến tạo được tác giả Chalmers Ashby Johnson đưa ra từ những năm 1980 của thế kỷ trước. Đây là một mô hình quản lý nhà nước, trong đó, quan trọng nhất là chính phủ đề ra các chính sách mang tính định hướng phát triển, tạo môi trường và điều kiện cho các chủ thể, thành phần kinh tế phát huy mọi tiềm năng trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

 • /DATA/2019/05/132-14_59_47_849.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Công an: Đề xuất tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân qua dịch vụ công trực tuyến

  Đây là quy định mới được đề xuất bổ sung tại dự thảo Thông tư do Bộ Công an soạn thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ.Theo dự thảo, đối với: Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân (Điều 12), dự thảo bổ sung “Trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến” như sau:

 • /DATA/2019/05/44-15_48_57_252.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nghệ An: Phát huy công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

  Xác định công nghệ thông tin là vấn đề quan trọng, là “đòn bẩy” phục vụ công tác cải cách hành chính, thời gian qua tỉnh Nghệ An đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác cùng phát triển hạ tầng mạng viễn thông công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử.

 • /DATA/2019/05/1_ong_truong_van_hung-15_52_47_235.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tây Ninh: 500 cán bộ tập huấn tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính qua zalo

  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức tập huấn tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính nộp qua phần mềm ứng dụng Zalo.

 • /DATA/2019/05/images2335915_th_nh_ph__th_ng_minh_qu_ng_b_nh-14_55_08_283.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quảng Bình: Triển khai Chính quyền điện tử và đô thị thông minh

  Sau khi ký thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh Quảng Bình, VNPT đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức địa phương, triển khai nhiều giải pháp cụ thể xây dựng chính quyền điện tử và phục vụ sự phát triển toàn diện ngành y tế, giáo dục…Trong qúy I/2019, bên cạnh những giải pháp CNTT đã phát huy hiệu quả, VNPT đã đề xuất và triển khai thêm các giải pháp về Chính quyền điện tử và đô thị thông minh.  

 • /DATA/2019/05/ư1-09_41_47_433.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  TP. Hồ Chí Minh: Hết thời độc quyền dữ liệu

  Bản chất của đô thị thông minh là quản lý trên cơ sở dự báo khoa học chứ không quản lý theo kiểu "ăn xổi ở thì" và quan trọng hơn cả là dữ liệu phải dùng chung

 • /DATA/2019/05/phuyenhoanthue-15_33_32_643.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phú Yên: Gần 99 tỷ đồng hoàn thuế qua phương thức điện tử

  Quý I/2019, ngoài việc thu ngân sách tăng 64% so với cùng kỳ, Cục Thuế Phú Yên còn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử cho 36 lượt hồ sơ với tổng số tiền được hoàn gần 99 tỷ đồng.