Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.353.728

Khách Online : 62

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • /DATA/2020/03/a54-11_13_27_523.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cơ hội lớn đẩy mạnh phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt

  Trước biến cố dịch bệnh thanh toán online đã chứng minh lợi thế và đây là “cơ hội” để phát triển các loại hình thanh toán không dùng tiền mặt. Việt Nam có tận dụng được cơ hội này hay lại bỏ lỡ?

 • /DATA/2020/03/a52-10_57_07_607.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Đề xuất tăng 7.3% lương hưu, trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị định điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cho tám nhóm đối tượng từ ngày 01/7. 

 • /DATA/2020/03/a49-14_27_53_221.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quy định mới về công tác văn thư

  Ngày 05/03/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

 • /DATA/2020/03/a47-14_16_51_203.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Tài chính: Đề xuất mới liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập

  * Đề xuất mới về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lậpBộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn.

 • /DATA/2020/03/a45-14_09_12_019.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chống dịch Covid - 19: Đẩy mạnh dịch vụ thanh toán trực tuyến

  Sáng ngày 10/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan nhằm kiểm thử, đánh giá kết quả tích hợp, cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 • /DATA/2020/03/a44-14_49_36_904.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cần tạo đột phá mới về cải cách điều kiện kinh doanh

  Khó có nội dung cải cách nào được Chính phủ quan tâm và chỉ đạo sát sao, liên tục như các điều kiện kinh doanh, nhưng nhiều quy định sửa đổi lại mang tính hình thức hơn là thực chất.

 • /DATA/2020/03/a42-14_46_25_445.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiên quyết bài trừ những kẻ thoái hóa, biến chất

  Tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dẫn lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. 

 • /DATA/2020/03/a43-14_40_50_529.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nôi vụ: Đề xuất mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

  Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

 • /DATA/2020/03/a34-15_39_02_327.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số đề xuất mới liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức

  Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Luật số 52/2019/QH14), Bộ Nội vụ đã xây dựng các dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật về: tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

 • /DATA/2020/02/a32-10_54_56_153.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chống " Vi rút trì trệ" nhìn từ công tác cán bộ

  Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng 90 năm qua, Đảng ta đúc kết: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu “then chốt của then chốt” trong xây dựng Đảng...  Tuy nhiên, thời gian qua đã xuất hiện một số cán bộ, đảng viên làm việc trì trệ hoặc có địa vị rồi thì không chịu tiếp tục học tập, rèn luyện, mắc bệnh háo danh, khi bị phê bình thì “tranh công, đổ tội”, kéo bè cánh… Đây là “vi rút trì trệ”, một biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...