Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.964.148

Khách Online : 41

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • /DATA/2019/07/q16-10_42_27_805.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bàn về vấn đề tinh giản cấp phòng trong bộ máy hành chính nhà nước

  Cải cách bộ máy hành chính nhà nước nói chung và tổ chức cấp phòng nói riêng là vấn đề khó khăn, phức tạp. Để làm tốt công tác này cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau, nhằm xây dựng bộ máy hành chính ngày càng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách bộ máy hành chính nhà nước.

 • /DATA/2019/07/q17-10_48_12_084.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nhân tài ngại.... cơ chế!?

  Trước Đại hội XII của Đảng, TS. Võ Đại Lược khi trả lời phỏng vấn Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh đã nói: “Cơ chế xin - cho không có chỗ cho người hiền tài”. 

 • /DATA/2019/07/q18-10_51_37_054.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bất cập trong phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương

  Do chưa làm rõ ý tưởng phân quyền thể hiện trong Hiến pháp năm 2013, nên sau 3 năm thực hiện, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 đã bộc lộ không ít hạn chế, bất cập. Bên cạnh việc chồng chéo trong quản lý và tổ chức thực hiện do không rõ cơ chế chịu trách nhiệm thì tại một số địa phương, việc phân cấp sâu trong quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ đã dẫn đến tư tưởng dòng họ, thân quen, nhóm lợi ích…

 • /DATA/2019/07/q2-10_40_31_138.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ: Hội thảo khoa học "chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công"

  Phát biểu tại Hội thảo khoa học “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài” diễn ra sáng ngày 17/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thời gian qua, có nhiều Bộ, ngành, địa phương đã ban hành các chính sách “trải thảm đỏ” nhằm thu hút người có tài năng về làm việc tại các cơ quan nhà nước, họ đã phát huy được năng lực, sở trường và bước đầu có những kết quả đóng góp tốt cho cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, các chính sách này trên thực tế chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn; các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài còn một số hạn chế, bất cập như: chưa có văn bản quy phạm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; chưa được thực hiện một cách đồng bộ, còn tùy thuộc vào khả năng của từng Bộ, ngành, địa phương; các chính sách chủ yếu thu hút những người có trình độ cao về bằng cấp…

 • /DATA/2019/07/q4-10_59_10_800.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Trưởng Ban kinh tế Trung ương: phải thường xuyên tổng kết, giám sát công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy

  Đó là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020; định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 và 2045. 

 • /DATA/2019/07/q12-13_03_59_748.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ: Đề xuất hướng dẫn tiêu chuẩn, tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã

  Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

 • /DATA/2019/07/q9-12_09_58_493.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ: Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

  Ngày 08/7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

 • /DATA/2019/07/q4-10_47_35_344.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phó Thủ tướng Chính phủ: Việt Nam quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh

  Ngày 10/7, tại Hà Nội, tại lễ khởi động Dự án tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Tài chính Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, thời gian qua, song song với việc đàm phán, phê chuẩn và tổ chức triển khai hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA), Việt Nam đã chủ động đàm phán, ký kết và triển khai nhiều hiệp định thương mại tự do cả trên cấp độ đa phương và song phương, theo đó Việt Nam cam kết tạo ra sự khác biệt, thúc đẩy sự minh bạch, nhất quán, có tính dự  đoán đối với quy trình thủ tục và dịch vụ công của Chính phủ cung cấp cho các giao dịch hàng hóa qua biên giới.

 • /DATA/2019/07/a26-12_05_04_325.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hoàn thiện quy trình đánh giá công chức

  Đánh giá công chức được xem là một quy trình quan trọng trong hoạt động quản lý công chức bởi kết quả đánh giá công chức là cơ sở giúp các cơ quan, đơn vị biết được năng lực, phẩm chất của từng công chức, từ đó mới có thể bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức. Hiện nay, việc đánh giá công chức đang được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quy trình đánh giá công chức hiện nay còn nhiều hạn chế, bất cập cần được tiếp tục hoàn thiện.

 • /DATA/2019/07/a27-12_09_27_933.gif?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm

  Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã bộc lộ một số bất cập, đặc biệt là việc phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương.Vẫn còn nửa vời, cào bằng