Tin Video

Quảng Ninh cải cách hành chính thu hút đầu tư

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.089.488

Khách Online : 325

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • /DATA/2019/04/q27-10_41_52_577.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Để chính quyền ngày càng gần dân

  Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng, nhà lý luận kiệt xuất mà còn là “kiến trúc sư” đặt nền tảng vững chắc cho việc xây dựng nền hành chính của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

 • /DATA/2019/04/q26-10_31_15_462.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bàn về vấn đề tinh giản cấp phòng trong bộ máy hành chính nhà nước

  Cải cách bộ máy hành chính nhà nước nói chung và tổ chức cấp phòng nói riêng là vấn đề khó khăn, phức tạp. Để làm tốt công tác này cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau, nhằm xây dựng bộ máy hành chính ngày càng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách bộ máy hành chính nhà nước.

 • /DATA/2019/04/q9-17_02_12_061.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Sẽ bỏ chế độ "viên chức suốt đời" từ năm 2020

  Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đề nghị bỏ chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn của viên chức để khắc phục tình trạng tâm lý viên chức suốt đời.

 • /DATA/2019/04/q8-16_41_37_681.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tập trung vào vấn đề tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

  Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 33 diễn ra vào chiều ngày 18/4.

 • /DATA/2019/04/q7-16_37_43_255.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Giảm 30-50%xe công tại Bộ, ngành, địa phương năm 2020

  Chiều ngày 12/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ liên quan đến kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018.

 • /DATA/2019/04/q6-16_34_35_771.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Ngân hàng Thế giới: Sẵn sàng giúp Việt Nam đào tạo cán bộ

  Ngày 13/4, theo chương trình làm việc tại Washington D.C., Hoa Kỳ, Bộ trưởng Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có cuộc trao đổi với bà Nena Stoiljkovic, Phó Chủ tịch Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) khu vực châu Á - Thái Bình Dương và làm việc với các lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách hạ tầng; kiến trúc và công nghệ.

 • /DATA/2019/04/q4-16_24_45_592.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phó Thủ tướng Chính phủ: Hợp tác gỡ vướng chính sách để hợp tác xã phát triển

  Chiều ngày 17/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã tham dự Diễn đàn pháp lý Liên minh hợp tác xã Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương có chủ đề “Tạo lập khung khổ pháp lý và chính sách thuận lợi để thúc đẩy phát triển bền vững khu vực hợp tác xã trong thế kỷ XXI”

 • /DATA/2019/04/a26-16_26_06_076.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: Để các dịch vụ hành chính công theo phương thức mới đi vào cuộc sống

  Những năm qua, việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đã được Hà Nội chú trọng triển khai với mục đích góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt hơn yêu cầu của công dân, tổ chức. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa biết lợi ích của dịch vụ công mức độ 3, 4 để sử dụng…

 • /DATA/2019/04/a23-16_17_04_204.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số đề xuất về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  Thực hiện cải cách hành chính nhà nước với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước phục vụ tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp, ngoài việc cải cách thủ tục hành chính đòi hỏi phải tổ chức, sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước một cách tinh gọn, hiệu quả từ cấp Trung ương đến cơ sở. Bài viết nêu lên thực trạng và đưa ra một số đề xuất, giải pháp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Công Thương: Đề xuất một đầu mối làm nhiều việc, không tăng tổng biên chế

  Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia