Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.738.686

Khách Online : 51

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • /DATA/2021/11/1635755621295_ảnh_1-16_25_01_491.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang

  UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang. Quy chế gồm 03 Chương, 16 Điều, áp dụng đối với các sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức liên quan đến hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang; công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị nêu trên.  

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội đối thoại tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

  Ngày 6/11, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19”. Các báo cáo, ý kiến, phân tích của các đại biểu tại hội nghị đã nêu rõ tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của thành phố Hà Nội trong thời gian qua; đồng thời đề ra các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế của thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quảng Trị: Xây dựng chiến lược tầm nhìn chuyển đổi số đến năm 2030

  Dự thảo chiến lược chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số, người dân là trung tâm của chuyển đổi số, thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số.

 • /DATA/2021/11/105d1142506t50484l0-16_28_01_444.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thanh Hóa: Giảm Thời Gian Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính, Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Các Dự Án Đầu Tư

  Sáng ngày 09/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đã chủ trì Hội nghị nghe dự thảo quy trình giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tuyên Quang: Kế Hoạch Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Và Chỉ Số Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước

  Theo Quyết định số 641/QĐ-BNV ngày 25/5/2021 của Bộ Nội vụ về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 628/QĐ-BNV ngày 21/5/2021 của Bộ Nội vụ về phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020, kết quả Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang đạt 83,81%, xếp thứ 33 trong nhóm 56 tỉnh, thành phố nhóm B và xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

 • /DATA/2021/11/ttxvn_cai_cach_hanh_chinh-16_19_07_036.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cần Thơ thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính

  TP. Cần Thơ yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành có sự tham gia, vào cuộc tích cực hơn nữa đối với công tác cải cách hành chính nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

 • /DATA/2021/11/p5baitanvietchuyendoisottam_cvws-16_15_03_321.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đà Nẵng: Đặt Mục Tiêu 100% Dịch Vụ Công Trực Tuyến Mức Độ 4

  Chuyển đổi số là cơ hội đột phá trong phát triển, hướng đến TP. Đà Nẵng là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống.Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với quan điểm chuyển đổi số là động lực trong phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

 • /DATA/2021/11/5833_image001-16_08_49_290.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hải Phòng: Ban Hành Kế Hoạch Nâng Cao Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Năm 2021 - 2022

  Để khắc phục và tạo nhiều chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và xếp hạng của Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số PCI năm 2021 - 2022 của TP. Hải Phòng.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: Công Bố 50 Thủ Tục Hành Chính Thuộc Lĩnh Vực Lao Động - Thưong Binh Và Xã Hội

  Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ký ban hành Quyết định số 3801/QĐ-UBND, công bố danh mục 50 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, trong đó: 01 thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết cấp trung ương; 37 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hải Dương: Nỗ Lực Xây Dựng Chính Quyền Điện Tử Và Đô Thị Thông Minh

  Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hải Dương sẽ đầu tư 3.800 tỷ đồng để thực hiện Đề án Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh định hướng đến năm 2030.