Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.164.604

Khách Online : 4.692

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • /DATA/2020/05/a15-17_25_05_338.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đề xuất cải cách pháp lý để tăng thu hút đầu tư

  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải cách pháp lý để tăng thu hút đầu tư và đưa vào chương trình hành động phục hồi, phát triển nền kinh tế.

 • /DATA/2020/05/a13-10_34_41_975.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Giảm biên chế, tăng số cục thuộc bộ

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII; Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

 • /DATA/2020/05/a12-10_31_02_012.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Báo cáo Quốc hội về Đề án cải cách chính sách tiền lương

  Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có báo cáo Quốc hội về Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

 • /DATA/2020/05/a11-10_26_31_506.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Không để người chạy chức lợi dụng, biến cán bộ thành công cụ

  Phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tại 70 điểm cầu đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 4 và 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 diễn ra ngày 05/5, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị cán bộ toàn quốc diễn ra ngày 23/4 về “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”.

 • /DATA/2020/05/a9-11_23_34_191.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phát hiện, loại trừ "gương mờ" khỏi bộ máy công quyền

  Dù đã thu được kết quả tích cực trong phòng, chống “giặc” COVID-19 nhưng quá trình thực hiện cũng đã lộ ra những “gương mờ” ở một vài cán bộ, đảng viên, với lời nói, hành vi đi ngược lợi ích người dân và xã hội, làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Điều này cho thấy, mầm mống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn lẩn khuất trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát hiện, loại trừ những “gương mờ” ra khỏi bộ máy công quyền là việc làm không dễ thực hiện, nhưng cần thiết.

 • /DATA/2020/05/a8-11_19_49_624.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ: Họp Tổ chuyên gia xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài

   Phát biểu tại cuộc họp Tổ chuyên gia xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm góp ý dự thảo Đề cương Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài diễn ra sáng ngày 29/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh tư tưởng “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” và cho rằng, thời kỳ nào nhân tài được trọng dụng, thời kỳ đó thịnh vượng; đất nước nào phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ tốt với nhân tài, đất nước đó phát triển. 

 • /DATA/2020/05/a4-10_50_48_256.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công

  Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, trước hết là Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định.

 • /DATA/2020/05/b26-09_53_46_316.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quốc hội: Sẽ họp trực tuyến một nửa kỳ họp thứ 9 do dịch COVID-19

  Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Quốc hội sẽ tiến hành họp trực tuyến một nửa thời gian kỳ họp. Sau đó, Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

 • /DATA/2020/04/b22-12_34_21_992.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Ban Bí thư: Thu hồi quyết định tuyển dụng công chức sau ngày 28/12/2017 không đủ tiêu chuẩn

  Ngày 24/3/2020, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 71-KL/TW về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.

 • /DATA/2020/04/b21-12_30_45_540.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bước tiến lớn xã hội hóa dịch vụ công

  Theo Công ước Istanbul, cơ quan cấp sổ tạm quản và bảo lãnh hàng tạm quản có thông lệ do cơ quan đại diện doanh nghiệp như phòng thương mại ở các nước thực hiện.