Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.738.863

Khách Online : 50

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quảng Ngãi: Nhân tố con người trong cải cách hành chính

  Một trong những tiêu chí bị Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chấm điểm đạt thấp, làm ảnh hưởng chung đến Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Quảng Ngãi đạt thấp trong những năm gần đây là tiêu chí về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi. 

 • /DATA/2021/11/images2388837_hop3-15_43_36_912.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quảng Ngãi: Cải Cách Hành Chính Là Nhiệm Vụ Trọng Tâm, Lâu Dài

  Sáng ngày 03/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì Hội nghị phân tích, đánh giá điểm yếu trong công tác cải cách hành chính năm 2020; giải pháp trọng tâm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

 • /DATA/2021/11/70d5234134t59801l0-15_40_46_576.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tp. Hà Tĩnh: Xây Dựng Chính Quyền Thân Thiện Bắt Đầu Từ Người Cán Bộ

  Từ nhiều năm nay, việc xây dựng chính quyền đô thị thân thiện ở TP. Hà Tĩnh đang ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần làm nên hình ảnh người Thành Sen năng động, văn minh.

 • /DATA/2021/11/dichvucong2_8_2021-15_38_22_772.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thái Nguyên: cải cách hành chính nhìn rõ hạn chế để khắc phục

  Thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã nhận được sự quan tâm của các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp trong tỉnh. Từ đó, góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn, công tác này vẫn còn những bất cập, như: Trách nhiệm của người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị chưa cao; việc thực hiện các thủ tục hành chính liên thông còn hạn chế; vẫn còn tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính …

 • /DATA/2021/11/20210803073908_1_dinh_thay-15_35_31_142.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bắc Giang: Số hóa hoạt động một cửa, nâng hiệu quả phục vụ

  Để đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Giang đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, từng bước chuyển đổi số tại bộ phận một cửa các cấp.  

 • /DATA/2021/11/img_3264_jpg-15_30_33_983.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: Huyện Chương Mỹ Tiếp Tục Đẩy Mạnh, Nâng Cao Hơn Nữa Chất Lượng Cải Cách Hành Chính Và Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính

  Theo công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, huyện Chương Mỹ đứng thứ 20/30 quận, huyện; tăng 7 bậc so với năm 2019 (đứng thứ 27/30). Đó là sự nỗ lực, phấn đấu rất đáng ghi nhận của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở. Mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính là thước đo đánh giá kết quả cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: Phấn Đấu Trung Bình Mỗi Năm Tăng Ít Nhất 5 Bậc Chỉ Số Hiệu Quả Quản Trị Và Hành Chính Công

  Ngày 04/8/2021, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND “Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đồng Tháp: tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác cải cách hành chính; cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính

   * Tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác cải cách hành chính Qua 6 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính của tỉnh đạt những kết quả tốt. Trong đó, để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành các Kế hoạch: Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  An Giang: thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

  Trong kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang dành ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghệ thực phẩm, dịch vụ du lịch, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, tiểu thủ công nghiệp, logistics, làng nghề truyền thống có hàm lượng khoa học và công nghệ… Trong đó, chú trọng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số, kinh tế số và kinh tế chia sẻ.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Khánh Hòa: sở tư pháp chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính

  6 tháng đầu năm, nhờ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã chuyển biến tích cực.