Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.147.740

Khách Online : 32

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • /DATA/2019/07/q4-10_59_10_800.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Trưởng Ban kinh tế Trung ương: phải thường xuyên tổng kết, giám sát công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy

  Đó là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020; định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 và 2045. 

 • /DATA/2019/07/q12-13_03_59_748.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ: Đề xuất hướng dẫn tiêu chuẩn, tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã

  Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

 • /DATA/2019/07/q9-12_09_58_493.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ: Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

  Ngày 08/7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

 • /DATA/2019/07/q4-10_47_35_344.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phó Thủ tướng Chính phủ: Việt Nam quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh

  Ngày 10/7, tại Hà Nội, tại lễ khởi động Dự án tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Tài chính Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, thời gian qua, song song với việc đàm phán, phê chuẩn và tổ chức triển khai hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA), Việt Nam đã chủ động đàm phán, ký kết và triển khai nhiều hiệp định thương mại tự do cả trên cấp độ đa phương và song phương, theo đó Việt Nam cam kết tạo ra sự khác biệt, thúc đẩy sự minh bạch, nhất quán, có tính dự  đoán đối với quy trình thủ tục và dịch vụ công của Chính phủ cung cấp cho các giao dịch hàng hóa qua biên giới.

 • /DATA/2019/07/a26-12_05_04_325.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hoàn thiện quy trình đánh giá công chức

  Đánh giá công chức được xem là một quy trình quan trọng trong hoạt động quản lý công chức bởi kết quả đánh giá công chức là cơ sở giúp các cơ quan, đơn vị biết được năng lực, phẩm chất của từng công chức, từ đó mới có thể bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức. Hiện nay, việc đánh giá công chức đang được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quy trình đánh giá công chức hiện nay còn nhiều hạn chế, bất cập cần được tiếp tục hoàn thiện.

 • /DATA/2019/07/a27-12_09_27_933.gif?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm

  Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã bộc lộ một số bất cập, đặc biệt là việc phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương.Vẫn còn nửa vời, cào bằng

 • /DATA/2019/07/a28-12_13_38_247.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Việc đánh giá cán bộ phải hết sức công tâm

  Đánh giá cán bộ là việc khó nhưng không phải không làm được nếu tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ này một cách khách quan, trung thực, công tâm.

 • /DATA/2019/07/a29-12_17_03_629.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cải cách thể chế, Phải khắc phục được "trên nóng dưới lạnh"

  Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa cải cách thể chế, trước hết là cải cách thủ tục hành chính còn rườm rà, rắc rối, trên “nóng” dưới “lạnh”, trên bảo dưới không nghe…

 • /DATA/2019/07/a2-10_07_04_884.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội XIII

  Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 quy định rõ cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên cũng như việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội.

 • /DATA/2019/07/q29-14_59_24_058.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Tài chính: Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

  Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.