Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.741.942

Khách Online : 96

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • /DATA/2019/06/h5-11_11_24_219.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tốc độ cải cách thể chế vẫn còn chậm và chưa đạt được như kỳ vọng

  Tại phiên thảo luận ngày 31/5, ông Vũ Tiến Lộc, Đại biểu Quốc hội, đoàn Thái Bình - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, cơ chế xin - cho vẫn tồn tại, luật pháp vẫn chồng chéo, không nhất quán, tiềm ẩn nhiều rủi ro và bó tay, bó chân các địa phương và doanh nghiệp.  

 • /DATA/2019/06/h6-11_14_24_329.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cần tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp

  Việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho mọi người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, thu hút các nguồn vốn đầu tư phù hợp, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu thực hiện cam kết hội nhập của Việt Nam.

 • /DATA/2019/06/g2-15_13_43_451.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Sắp xếp xã, huyện thế nào để không là "phép cộng cơ học"?

  Để tránh sắp xếp xã, huyện một cách cơ học, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiễn Dĩnh, công tác sắp xếp phải gắn với việc thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

 • /DATA/2019/06/g4-15_40_37_385.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hướng dẫn mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính

  Ngày 10/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

 • /DATA/2019/06/f2-17_04_53_616.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đà Nẵng: Công bố quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố

  Sáng ngày 28/5, Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng trên cơ sở thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng

 • /DATA/2019/06/f7-17_22_24_112.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Sơn La: Chú trọng nâng tỷ lệ cán bọ, công chức là người dân tộc thiểu số

  Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số đã được tỉnh Sơn La bố trí ở tất cả các ngành, lĩnh vực, các vùng trong tỉnh, nhiều người giữ trọng trách cao, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

 • /DATA/2019/06/f11-17_36_13_623.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quảng Bình: Kinh nghiệm trong tinh gọn bộ máy

  Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế của tỉnh Quảng Bình đạt nhiều kết quả. Quá trình thực hiện, rút ra một số kinh nghiệm bước đầu.

 • /DATA/2019/06/f15-17_45_10_580.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bình Thuận: Nỗ lực cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai

  Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 145 về cải cách hành chính năm 2015; Kế hoạch số 605 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016... nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác cải cách hành chính

 • /DATA/2019/06/f18-17_53_00_901.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đăk Nông: Triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

  Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ về đất “sạch”, vốn, cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh, hỗ trợ trong liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị…

 • /DATA/2019/06/129d5181235t18544l0-16_08_51_511.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đoàn công tác của Chính phủ khảo sát thực tế sáp nhập xã tại Hà Tĩnh

  Sáng ngày 27/5, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ về khảo sát thực tế và làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.