Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.353.852

Khách Online : 66

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • /DATA/2019/09/a23-15_19_47_688.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tranh luận về "viên chức suốt đời": Duy trì "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về " hay tự bỏ sức ỳ để không bị..."sa thải"?

  Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, phương án 1 là đề nghị bỏ chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn của viên chức để khắc phục tình trạng tâm lý viên chức suốt đời; phương án 2 là giữ quy định như hiện hành. Hiện, các ý kiến vẫn đang tranh luận và chưa “chốt” phương án cuối cùng. Trong khi đó, theo dự kiến, tại kỳ họp vào tháng 10 tới đây, Quốc hội sẽ thông qua luật này.

 • /DATA/2019/09/a21-14_53_59_960.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tài chính số với mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp

  Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính định hình các nền tảng cơ bản phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Tài chính số của ngành Tài chính.

 • /DATA/2019/09/a12-12_28_49_814.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ đức, đủ tài, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

  Những thời cơ, vận hội phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng được mở ra cùng với quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều và nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các quốc gia khác đang hiện hữu, nếu chúng ta không có những giải pháp hữu hiệu, trong đó công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là một nhiệm vụ đóng vai trò trụ cột.

 • /DATA/2019/09/z69-15_41_44_968.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Học Bác: Làm gì để dân quý, dân tin?

  Lối sống gần gũi, giản dị, lời nói luôn đi đôi với việc làm của Người là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi: Làm gì để dân quý, dân tin!

 • /DATA/2019/09/e12-14_30_25_035.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  "Thực hiện di chúc Bác Hồ, cán bộ không thể sống trên dân"

  Theo TS. Nguyễn Viết Chức, thực hiện Di chúc của Bác Hồ, cán bộ phải nêu gương làm những điều tốt, phải lao vào khó khăn, không thể sống xa hoa, trên dân.

 • /DATA/2019/08/e9-10_58_44_277.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ: Đề xuất hướng dẫn về công tác văn thư

  Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về công tác Văn thư để thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP.

 • /DATA/2019/08/e7-10_53_31_889.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Luật Thanh niên sửa đổi cần bổ sung "tiếng nói" của thanh niên

  Ngày 19/8, tại Hà Nội, Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Nội vụ, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi)”.

 • /DATA/2019/08/q37-11_22_56_907.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Luật còn chồng chéo, doanh nghiệp còn gian nan

  Tình trạng chồng chéo, xung đột giữa các đạo luật và các văn bản quy phạm pháp luật đang gây nhiều khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và cả các cơ quan nhà nước trong quá trình áp dụng pháp luật. Vấn đề này làm nóng trong cuộc họp chuyên đề xây dựng pháp luật của Chính phủ diễn ra vừa qua, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thực trạng luật chồng chéo cũng đang cản trở nỗ lực cải cách thể chế, cải thiện môi trường mà Chính phủ đang dày công thực hiện.

 • /DATA/2019/08/q36-11_17_11_365.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chống tham nhũng "phải liêm, phải sạch"

  Khi xác định chống tham nhũng “phải liêm, phải sạch” thì phải loại khỏi đội ngũ những kẻ lợi dụng chức quyền, cơ chế để nhũng nhiễu, đục khoét.

 • /DATA/2019/08/q29-10_24_40_908.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Giải pháp xây dựng Chính phủ kiến tạo

  Chính phủ kiến tạo không phải là một thuật ngữ mới trên thế giới mà thực chất đã được lãnh đạo nhiều quốc gia nghiên cứu và áp dụng từ lâu. Quan niệm về nhà nước kiến tạo hay Chính phủ kiến tạo được tác giả Chalmers Ashby Johnson đưa ra từ những năm 1980 của thế kỷ trước. Đây là một mô hình quản lý nhà nước, trong đó, quan trọng nhất là Chính phủ đề ra các chính sách mang tính định hướng phát triển, tạo môi trường và điều kiện cho các chủ thể, thành phần kinh tế phát huy mọi tiềm năng trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế.