Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.964.088

Khách Online : 52

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • /DATA/2019/06/z9-16_16_13_251.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Năm 2021-2026 sẽ thu gọn đầu mối các bộ, ngành

  Vừa qua, phát biểu tại Hội thảo Kiểm toán nhà nước trong tiến trình phát triển đất nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết Bộ Nội vụ đang xây dựng một loạt nghị định, đề án về cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

 • /DATA/2019/06/z11-16_22_34_111.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ: Đề xuất mới về công tác văn thư

  Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác Văn thư

 • /DATA/2019/06/z13-16_30_58_320.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: Tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 "đổi mới, bài bản, chặt chẽ"

  Thành phố Hà Nội đang tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2019. Với tổng chỉ tiêu là 1.374 người, đã có hơn 5.400 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Kỳ thi lần này có nhiều đổi mới và thành phố Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ, để việc tuyển dụng diễn ra thành công, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

 • /DATA/2019/06/z16-16_37_31_706.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đà Nẵng: Thu phí bằng ví điện tử

  Mới đây, trong khuôn khổ lễ công bố đề án thành phố thông minh, chính quyền TP. Đà Nẵng và ví điện tử MoMo đã chính thức ký thỏa thuận triển khai thanh toán dịch vụ hành chính công thông qua ví điện tử.

 • /DATA/2019/06/z2-15_09_03_876.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ: Học viện Hành chính Quốc gia phải xây dựng theo hướng Học viện điện tử

  Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Hành chính Quốc gia sáng ngày 8/6/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, 60 năm qua, Học viện Hành chính quốc gia, trung tâm quốc gia về đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về hành chính, quản lý nhà nước, không ngừng phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng trăm nghìn lượt cán bộ lãnh đạo quản lý trung, cao cấp, cán bộ, công chức cho hệ thống hành chính nhà nước, hệ thống chính trị. Nhiều học viên đã trở thành nhà lãnh đạo, nhà quản lý uy tín, giữ trọng trách trong các cơ quan Trung ương và nhiều địa phương.

 • /DATA/2019/06/z4-15_19_54_366.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quốc hội thảo luận về Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

  Chiều ngày 10/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

 • /DATA/2019/06/z7-16_03_18_112.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ: Công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Vĩnh Phúc

  Ngày 11/6/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 272/TB-TTBNV kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/12/2018.

 • /DATA/2019/06/q12-16_01_42_872.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

  Ngày 24/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.Theo Thông tư này, các đối tượng được áp dụng gồm: 

 • /DATA/2019/06/q4-15_26_43_602.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phú Yên: Thành lập Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

  Ngày 3/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức, cán bộ về việc sáp nhập Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Phú Yên và Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên.

 • /DATA/2019/06/q6-15_40_48_120.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

  Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.