Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.741.717

Khách Online : 90

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • /DATA/2019/06/le_vinh_tan_jhjr-16_38_33_261.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Giảm hay giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện

  Chính phủ đề nghị giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng cần đánh giá kỹ tác động.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Vai trò nhà nước đối với dịch vụ công trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, cải cách hành chính

  Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, cải cách hành chính, Nhà nước không chỉ tổ chức, quản lý xã hội bằng các thiết chế pháp luật mà còn phải thông qua việc thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của người dân - cung ứng các dịch vụ công cho xã hội. Để thực hiện tốt chức năng này, cần phải đổi mới và xác định rõ hơn vai trò, chức năng của bộ máy nhà nước nói chung, vai trò, trách nhiệm trong cung cấp dịch vụ công nói riêng nhằm hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động này, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của người dân và xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững và xây dựng Nhà nước ngày càng vững mạnh.

 • /DATA/2019/05/bi_ky_luat_bi_thu_huyen_duoc_dieu_lam_pho_giam_doc_so_xay_dung_1-16_37_12_891.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bổ Nhiệm lại lãnh đạo bị kỷ luật: Thứ trưởng phải khác Trưởng phòng

  Rất cần phân biệt, Trưởng phòng bị cách chức thì ít nhất sau 3 năm, Thứ trưởng bị cách chức thì ít nhất sau 7 năm mới có thể được bổ nhiệm lại vào một chức vụ.

 • /DATA/2019/05/tran_thanh_man_ky_hop_7_zucl-16_43_49_798.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cử tri vui khi xử lý "không có vùng cấm", lo nạn chạy chức, chạy quyền

  Cử tri, Nhân dân vui mừng khi xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, cho thấy "không có vùng cấm", song vẫn lo ngại về tình trạng “chạy chức, chạy quyền”.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Sửa đổi Luật Tổ chức Chính quyền địa phương: "Cần xem thấu đáo!"

  Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 do Bộ Nội vụ soạn thảo, đang tổ chức lấy ý kiến của các địa phương, trong đó có nội dung đề xuất giảm chức danh Phó Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố (còn một phó trưởng ban chuyên trách). Đây là vấn đề đang đặt ra nhiều ý kiến khác nhau vì thực tiễn hoạt động của các ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố chủ yếu vẫn do đại biểu chuyên trách đảm nhận.

 • /DATA/2019/05/phuc-14_15_49_534.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ: Gửi thư khích lệ các bộ, công chức năng động,sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

  Thủ tướng Chính phủ vừa gửi thư và đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cương vị, trọng trách của mình, động viên, khích lệ, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và ý chí phấn đấu vươn lên của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong từng bộ, ngành, địa phương.

 • /DATA/2019/05/210519_cp-14_27_52_115.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Rà soát luật để tránh "vênh" với các cam kết thương mại quốc tế

  Chiều ngày 20/5, phiên thảo luận đầu tiên của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội diễn ra tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

 • /DATA/2019/05/chuyen_doi_vi_tri_cong_tac_hon_1_100_can_bo_cong_vien_chuc_2-14_55_38_196.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chuyển đổi vị trí công tác hơn 1.100 cán bộ, công chức, viên chức

  Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái vừa có báo cáo gửi Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 ngày 27/11/2015 Quốc hội khóa 13 và các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5 của Quốc hội khóa 14.

 • /DATA/2019/05/sap_nhap_afvv-16_11_00_599.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Có nên giao quyền cho địa phương sáp nhập Sở ngành?

  Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, hướng sắp xếp các sở, ngành, phòng ban là phân cấp mạnh cho địa phương.Ngày 25/10/2017, Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau đó, ngày 07/8/2018, Bộ Chính trị có Kết luận 34-KL/TW về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW.

 • /DATA/2019/05/bac_ho_voi_nhan_tai-16_38_48_935.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Trọng dụng nhân tài

  Ban Tổ chức Trung ương vừa thông báo về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào cơ quan này. Ứng viên muốn dự tuyển cần đảm bảo đủ các điều kiện gồm tốt nghiệp đại học và kết quả học tập, rèn luyện những năm đại học đạt loại xuất sắc; không quá 30 tuổi.