Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.738.735

Khách Online : 50

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quảng Ngãi: tập trung rà soát và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 519-CV/TU chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Tiêu chí về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo Bộ tiêu chí cải cách hành chính của Trung ương.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thái Nguyên: 7/9 huyện, thành xếp hạng chỉ số cải cách hành chính ở mức trung bình

  Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và kết quả đo lường mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự hài lòng của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2020.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: cục thuế khuyến khích thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử và bưu điện

  Cục Thuế TP. Hà Nội khuyến khích người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế bằng phương thức điện tử và bưu điện.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thanh tra

  Thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, ngày 22/7/2021, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 3662/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của thanh tra thành phố.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thái Nguyên: 7/9 huyện, thành xếp hạng chỉ số cải cách hành chính ở mức trung bình

  Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và kết quả đo lường mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự hài lòng của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2020.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đồng Tháp: thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công đạt nhiều kết quả

  Trong Quý II/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công theo lộ trình.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Lâm Đồng: quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở thuộc ủy ban nhân dân tỉnh

  Thực hiện Kết luận 159-KL/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ, ngày 13/7/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1795/QĐ-UBND về việc quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, văn bản quy định tổng số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, ngành không vượt quá 54 người, cụ thể:

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thừa Thiên - Huế: đẩy mạnh cải cách hành chính bằng tư duy phục vụ

  Với sự kiên trì, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gặt hái được nhiều thành công rất đáng trân trọng; trong đó, Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2020 của tỉnh lần đầu tiên vươn lên xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 10 bậc so với năm 2019 và là tỉnh xếp thứ nhất Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung đã khẳng định thành quả của những nỗ lực từ các cấp chính quyền ở địa phương.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thanh Hóa: Hóa Đơn Điện Tử Góp Phần Thúc Đẩy Vận Hành Kinh Tế Số

  Tiết kiệm chi phí, thời gian, thuận tiện trong việc lưu trữ, vận chuyển và bảo quản, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà... là những ưu thế mà hóa đơn điện tử mang lại cho cả doanh nghiệp, tổ chức và người dân. Không chỉ góp phần quan trọng vào lộ trình cải cách hành chính của Nhà nước, hóa đơn điện tử còn là giải pháp quan trọng thúc đẩy vận hành nền kinh tế số trong xu hướng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Ninh Bình: Kế Hoạch Triển Khai Hồ Sơ Sức Khỏe Điện Tử Giai Đoạn 2021 - 2025

  Triển khai Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 04/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025, ngày 08/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025