Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.794.295

Khách Online : 54

Tình hình triển khai tại các địa phương

 • /DATA/2019/12/e5-10_11_16_463.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ: Quy định về tặng kỷ niệm chương

  Ngày 15/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BNV quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

 • /DATA/2019/12/e4-10_07_10_483.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Loại bỏ cán bộ, công chức vô cảm

  Cán bộ, công chức phải là người thông hiểu chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; biết lắng nghe ý kiến của dân, cảm thông, thấu hiểu những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân; biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân. Đó là những quan điểm được quán triệt mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mang lại hiệu quả thực tiễn cao.

 • /DATA/2019/12/e1-09_43_29_070.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phó Thủ tướng Chính phủ: Hai giải pháp mấu chốt cho cải cách tiền lương

  Sáng ngày 22/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội đã tổ chức họp chuẩn bị việc thực hiện chủ trương cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 của Trung ương.

 • /DATA/2019/11/a69-16_29_37_749.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Tài chính: Đề xuất chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

  Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của việc đổi mới cơ chế quản lý và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công lập.

 • /DATA/2019/11/a68-16_22_48_204.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ: Yêu cầu xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

  Ngày 05/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 5378/BNV-CCVC đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

 • /DATA/2019/11/ư6-14_47_07_658.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nôi vụ: Hướng dẫn về thi đua, khen thưởng

  Ngày 04/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

 • /DATA/2019/10/a0-13_58_20_288.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Khuôn cho quyền lực, thước cho xây dựng cán bộ

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh: “Phải nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”. “Lồng cơ chế” chính là bằng các quy định, quy chế, quy trình. Và quan trọng, cả hệ thống chính trị phải tham gia đan "cái lồng" đó.

 • /DATA/2019/10/a7-13_42_06_789.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ Tướng Chính phủ: Yêu cầu triển khai rộng rãi ghi âm, ghi hình để giám sát cán bộ

  Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

 • /DATA/2019/10/a2-10_14_05_789.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc trên toàn cầu

   Theo Báo cáo môi trường kinh doanh 2020 của Ngân hàng Thế giới (DB2020) vừa được công bố vào 9h sáng nay (24/10/2019), rất nhiều cải cách thuế của Việt Nam đã được ghi nhận.

 • /DATA/2019/10/z24-15_03_53_101.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cải cách thể chế phải khắc phục được " trên nóng dưới lạnh"

  Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa cải cách thể chế, trước hết là cải cách thủ tục hành chính còn rườm rà, rắc rối, trên “nóng” dưới “lạnh”, trên bảo dưới không nghe…