Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.047.367

Khách Online : 96

Cải cách theo lĩnh vực

 • /Uploads/đào tạo bài bản cho nông dân....jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đào tạo bài bản cho nông dân - bài toán hiện đại hoá nông nghiệp

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tạo bứt phá trong đào tạo nghề cho nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thay đổi văn hóa công vụ Việt Nam: Một cách nhìn của người nước ngoài

  (Trình bày của Ông David Ma tại Hội nghị quốc tế về CCHC tại Việt nam, từ ngày 25 đến 26 tháng 11 năm 2006, Hanoi, Vietnam) Đầu tiên phải nói rằng những gì tôi sắp trình bày chỉ là quan điểm riêng của cá nhân. Tôi không xuất hiện ở đây để liệt kê những việc phải làm; tôi cũng không dạy ai làm gì cả. Hãy coi những điều tôi nói là những lời nói của một ông già, người đã làm việc trong 2 nền công vụ khác nhau qua hơn 3 thập kỷ.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đan mạch: "Lãi" 100 triệu ơ-rô/năm nhờ thanh toán điện tử

  Theo đánh giá mới đây của Liên hợp quốc, hiện Đan Mạch, Mỹ và Anh là ba nước đứng đầu trong bảng xếp hạng các quốc gia trên thế giới về chỉ số phát triển chính phủ điện tử.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hiện đại hóa nền hành chính

  Báo cáo kết quả nghiên cứu về cải cách hành chính tại Pháp và Đức của Đoàn cán bộ Văn phòng Chính phủ (từ ngày 13/3/2006 đến ngày 25/3/2006)

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hoạt động hội, tổ chức phi chính phủ

  - Báo cáo kết quả nghiên cứu khảo sát về quản lý hoạt động hội, tổ chức phi chính phủ và xã hội hoá cung ứng dịch vụ công tại CH Ba Lan và Hungary

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết quả nghiên cứu về cải cách hành chính tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore

  Để phục vụ việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và sự giúp đỡ của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức một đoàn cán bộ cấp cao đi nghiên cứu, khảo sát về cải cách hành chính tại ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore từ ngày 19/11 đến 03/12/2003. Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước xin đăng báo cáo tóm tắt của đoàn.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hoạt động giám sát của Nghị viện một số nước trên thế giới

  1. Quan niệm về chức năng giám sát Chức năng giám sát của Nghị viện nhiều nước không được thể chế hoá bằng Hiến pháp hoặc những văn bản pháp luật cụ thể và không thể hiện tập trung thành chức năng độc lập, mà được thể hiện qua các hình thức hoạt động thực tiễn về giám sát của Nghị viện.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ ở một số nước ASEAN

  Nguyễn Thu Hương Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ được coi là một yếu tố then chốt trong chiến lược quản lý nền công vụ. Đào tạo không chỉ nhằm đạt hiệu quả cao nhất đối với các nhiệm vụ hiện tại, mà còn chuẩn bị nguồn lực cho các yêu cầu trong tương lai. Nhận thức được tầm quan trọng này các quốc gia thành viên ASEAN đều coi trọng tới vấn đề phát triển đội ngũ công chức cho nền công vụ, và coi đây là một nhân tố quyết định thúc đẩy sự đổi mới bộ máy nhà nước và phát triển đất nước. Bài viết dưới đây, giới thiệu chiến lược phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ của một số nước thành viên trong Hiệp hội.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cải cách nguồn nhân lực

  1. Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ ở một số nước ASEAN 2. Thay đổi văn hóa công vụ Việt Nam: Một cách nhìn của người nước ngoài