Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.858.464

Khách Online : 320

Sáng kiến, giải pháp mới (Bộ, ngành trung ương)

 • /DATA/2021/10/a9-15_02_33_432.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cải cách hành chính để tháo gỡ điểm nghẽn phát triển

  Nữ bộ trưởng duy nhất được Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp này, bà Phạm Thị Thanh Trà trả lời phỏng vấn nhanh Báo Tuổi Trẻ Online ngay sau phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội.

 • /DATA/2021/10/a7-14_20_37_665.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025.

 • /DATA/2021/10/a40-12_58_34_185.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Công an đề xuất công dân đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến

  Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành 4 dự thảo thông tư liên quan lĩnh vực cư trú để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 4 dự thảo thông tư bao gồm: quy định về quy trình đăng ký cư trú; quy định về công tác tàng thư hồ sơ cư trú; quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị địnhquy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú.

 • /DATA/2021/10/a39-12_35_26_184.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đề xuất mới về nâng bậc lương đối với cán bộ công chức

  Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 • /DATA/2021/10/a38-12_24_34_981.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Mục tiêu tối thiểu 30.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ chuyển đổi số

  Sáng ngày 12/1/2021, tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Bộ TT&TT đã công bố Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) chuyển đổi số. Chương trình do Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam triển khai nhằm mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

 • /DATA/2021/10/18-02_13_33_571.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực Giao thông vận tải 06 tháng đầu năm 2021

  Theo Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực Giao thông vận tải 06 tháng đầu năm 2021 được thể hiện nổi bật trên các mặt công tác: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính côngvà hiện đại hóa hành chính. Cụ thể:

 • /DATA/2021/10/images__1_-17_40_05_833.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Thông tin và Truyền thông: Gắn kết cải cách hành chính với chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực

  Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông xác định mục tiêu chung nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính, gắn kết cải cách hành chính với chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực: thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

 • /DATA/2021/10/btp-17_13_37_537.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Tư pháp: Nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng, dự thảo VBQPPL

  Năm 2021, Bộ Tư pháp xác định các nhiệm vụ cải cách thể chế, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL): kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các VBQPPL quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính, chế độ báo cáo, kiểm tra chuyên ngành, tiêu chuẩn, quy chuẩn. Tập trung đôn đốc các Bộ, ngành xây dựng để kịp thời ban hành hoặc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh nhằm giảm thiểu số lượng văn bản, sớm đưa các luật, pháp lệnh vào cuộc sống.

 • /DATA/2021/10/botnmt-16_37_01_642.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

  Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt mục tiêu tiếp tục triển khai có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đối với các TTHC kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đấy mạnh thực hiện thí điểm mô hình liên thông trong giải quyết một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

 • /DATA/2021/10/29-13_42_14_390.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

  Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ký Kế hoạch số 4269/KH-BHXH ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Theo đó, Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Bảo hiểm Xã hội từ Trung ương đến địa phương; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức về trình độ, năng lực, phẩm chất; nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức về hành chính phục vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.