Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.858.413

Khách Online : 599

Sáng kiến, giải pháp mới (Bộ, ngành trung ương)

 • /DATA/2021/10/a26-11_45_33_754.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng: Giảm đầu mối, tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế

  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các bộ, ngành cho phù hợp trong tình hình mới.

 • /DATA/2021/10/a14-15_45_50_520.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chuyển đổi số chính là hoạt động đổi mới sáng tạo sử dụng các công nghệ số

  Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, chuyển đổi số chính là hoạt động đổi mới sáng tạo sử dụng các công nghệ số.

 • /DATA/2021/10/a12-15_32_13_638.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội

  Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo mục tiêu cơ bản của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đến năm 2025, Việt Nam phải phát triển chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

 • /DATA/2021/10/a10-15_08_06_541.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cục Thuế TP Hà Nội: Chủ động và kiến tạo trong chuyển đổi số

  Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sức ép phải chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Tại Cục Thuế TP Hà Nội, với định hướng rõ ràng trong công tác chuyển đổi số, đơn vị đã không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người nộp thuế.

 • /DATA/2021/10/a8-14_52_58_986.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thiết lập Cổng tham vấn điện tử để gỡ bỏ rào cản kinh doanh

  Thiết lập Cổng tham vấn điện tử để hỗ trợ việc lấy ý kiến các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh và phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định; kiên quyết trả lại các bộ, cơ quan nếu phương án cắt giảm, đơn giản hóa không đạt được chỉ tiêu được giao.

 • /DATA/2021/10/btp-12_33_08_658.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Tư pháp: Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trong công tác cải cách thể chế

  Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 – 2030 vừa được ban hành theo Quyết định số: 1520/QĐ-BTP ngày 11/10/2021 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tư pháp trong việc giúp Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ triển khai thực hiện công tác cải cách thể chế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

 • /DATA/2021/10/download-12_04_58_801.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2021-2030

  Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch số 1710/KH-TTCP về cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2021-2030.

 • /DATA/2021/10/bnv_12_01_14_077-11_32_35_579.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030

  Ngày 25/10, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Nghị quyết số 10-NQ/BCSĐ về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 - 2030.

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tổng cục Hải quan ban hành kiến trúc tổng thể hướng tới hải quan số

  Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 2425/QĐ-BTC ngày 21/9/2021 về kiến trúc tổng thể hướng tới hải quan số

 • /DATA/2021/10/images-12_54_02_428.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tiếp tục xây dựng nền hành chính ngành Tài chính phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại

  Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính ngành Tài chính phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân trong giai đoạn 2021 - 2025. Huy động, phân bổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của Nhà nước và xã hội, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, nâng cao tính chủ động của ngân sách địa phương, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô.